Historie PSPadu

Legenda zvýraznění

 • přidáno
 • odebráno
 • opraveno

v5.0.7  10.3.2023

 • Přidány chybějící HTML tagy: portal, slot, template
 • Vylepšený ChatGPT (menu Nástroje). Pokud neprojde (např. z důvodu vytížení dotaz na verzi 35, zkusí PSPad dotaz na verzi 30). Vylepšeno zpracování řetězců
 • Byl vrácen memory manager FastMM4
 • Hledání v souborech - optimalizace otevření všech souborů najednou
 • Seznam FTP připojení (šipka na tlačítku) se zalomuje po 15 připojeních
 • Integrovaný ChatGPT - najdete jej v menu Nástroje. Je třeba vložit API klíč
 • Nastavení programu / Barvy - Aktivní záložka - je možno změnit barvu horní strany záložky
 • Nastavení programu / Přímá editace - HighlightCurrentFileTab=0 vypne zvýraznění horní strany záložky
 • HTML highlighter zvýrazňuje párové tagy FIELDSET, LEGEND
 • OpenSSL knihovny aktualizovány na verzi 3.0.8
 • JavaScript code explorer rozšířen o třídy
 • G-Code - definice pro uživatelský zvýrazňovač (Arman Hayots)
 • Optimalizován start s otevřením předchozích souborů, optimalizováno otevření více souborů z příkazového řádku
 • Kontextové menu na záložce - nyní existují položky pro kopírování jména a jména souboru včetně cesty
 • Uživatelský zvýrazňovač rozšířen o možnost nastavení seznamu slov "začínajícího na". Pokud následuje číslo, je slovo zvýrazněno jako klíčové
 • OpenSSL knihovny aktualizovány na 3.0.7 z 1.11.2022
 • Nová verze Italského slovníku pro kontrolu pravopisu (Giovanni Maroncelli)
 • HTML export generuje pro označený text inline css, pro neoznačený text kompletní stránku s CSS a odkazy na něj
 • ASCII tabulka obsahuje i řídící znaky
 • Znak ^Z (1A) odebrán z autodetekce HEXa souboru
 • Aktualizace OpenSSL knihoven
 • Uživatelský zvýrazňovač podporuje folding regionů. Ručně je možné označit kód pomocí #REGION ... #ENDREGION
 • Barva ukazatelů změny se přizpůsobuje světlému a tmavému pozadí
 • Průzkumník kódu pro Autohotkey zobrazuje i návěští klávesových zkratek (#<znak>::)
 • Automatická unicode kompozice (nastavení programu / Přímá editace) se kromě otevření provede i při vložení ze schránky a uložení souboru.
 • Uživatelské konvertory umožňují definovat oddělovací znak pro seznamy. V sekci [Settings] jako DelimiterChar=|. Výchozí je roura, i když parametr není uveden.
 • Možnost zákazu trojkliku a čtyřkliku - nastavení programu / Přímá editace jako TripleClick=0
 • Povolen běh pod DEP (Data Execution Prevention)
 • Cobol zvýrazňovač - rozšířeny možnosti sbalování kódu
 • Indikace změněných řádků
 • Kopírovat formátovaný text - nový funkce v menu Edit nebo kontextovém menu editoru - zachová formátován a umožňuje třeba do Wordu vložit zvýrazněný text
 • Nová funkce v kontextovém menu záložky souboru - Otevřít složku souboru v Exploreru
 • Nastavení programu (Special settings) - tlačítko Přímá editace. Přidán parametr UseClearType = 0/1, který umožní zakázat Clear type (antialiasing písma) v editoru. Nastavení se projeví po novém startu programu
 • Možnost nastavení výchozího FTP připojení - stačí na konec jména FTP připojení dát hvězdičku - znak *
 • Komponenta editoru - přepracováno UNOD/REDO
 • Seznam souborů (menu Okno) přepracován - možnost řazení podle jména, složky, atd.
 • PHP - do zvýraznění přidán typ "mixed"
 • PHP - automatické dokončování - doplněný magic constanty
 • Kontrola a automatická oprava Recent.ini souboru
 • Ruby - podpora pro víceřádkové řetězce
 • Přeloženo v Delphi 11
 • ASCII tabulka po kliknutí na status bar změní kodovou stránku na odpovídající otevřenému souboru. Neplatí pro unicode kódové stránky
 • Pokud je povoleno zapamatování stavu souboru, pak má uživatelem změněný zvýrazňovač přednost před HTML multizvýrazňovačem. Příklad: soubor PHP se otevře v HTML multizvýrazňovači, uživatel si změní zvýrazňovač na PHP. PSPad přístě otevře soubor jako PHP.
 • Přidán mechanizmus pro opravu porušeného PSpad.INI souboru
 • V rozděleném okně jsou synchronizovány i bookmarky
 • Zvýraznění aktuální záložky souboru při vzhledu záložek
 • Ikony na stavovém řádku si poradí se změnou velikosti a tmavým a svétlým tématem
 • Drop panel pro porovnání souborů byl přesunut z pravého do levého horního rohu
 • V kontextovém menu na záložce souboru je možné otevřít sobuor v nové instanci PSPadu jako správce
 • Automatické doplňování pro opačný apostrof není v uživatelském zvýrazňovači prováděno pokud není nastaven jako oddělovač řetězce
 • JavaScript - doplněna chybějící klíčová slova
 • Při rozdělení jednoho souboru svisle/vodorovně bude druhé okno nastaveno na stejnou pozici jako původní soubor
 • Zalamování řádků není možné použít současně se sbalováním kódu. Zapnutí zalamování řádků v konkrétním souboru vyřadí sbalování kódu do doby, než bude zalamování opět vypnuto.
 • Skriptování - nové funkce mainWindowHandle(): HWND, editorWindowHandle(): HWND
 • Symboly na záložkách souborů jsou optimalizovány pro vysoké DPI a tmavé/světlé téma
 • Unix Shell Script - přidána klíčová slova, přidána podpora pro backtick výrazy, další drobné úpravy ve vylepšení zvýrazňování
 • Další optimalizace vykreslování při startu
 • PSPad otevře soubor v kódování UTF-8, i se špatným UTF-8 kódováním. Před otevřením je zobrazeno varování.
 • Code folding - nastavení standardně na kartě v Nastavení programu pod Editor
 • HEX editor - do Hledat/Nahradit přidána historie
 • Ruby uživatelský zvýrazňovač - vylepšena podpora pro zvýraznění řetězců
 • Přepsáno zobrazování informací na stavovém řádku, vyčištění kódu od verze, kdy stavový řádek byl na každém okně
 • Code folding - oprerace jsou v menu Zobrazit, kontextovém menu editoru, ikonce na panelu nástrojů
 • Aktualizována komunikační knihovna Synapse
 • Implementována nová verze OpenSSL pro FTP připojení. Nyní se používají knihovny libcrypto-1_1.dll a libssl-1_1.dll, případně jejich 64b varianty místo původních libeay.dll a ssleay.dll, které je možné smazat.
 • Code folding - podpora pro SQL (Oracle a MySQL, částečně pro ostatní dialekty)
 • Synchronizace Průzkumníka souborů po uložení souboru v případě kdy v Nastavení souboru / Adresáře a soubory je zvoleno pro složku stejná jako aktivní dokument.
 • Hledání v souborech - výsledky byly rozšířeny o pozici hledaného výrazu na řádku
 • StatusBar - podpora tmavých témat v ikonkách
 • PSPad informuje, pokud soubor obsahuje znak #0
 • CompactLineNumbers volba v Nastavení programu / Přímá editace s volbou 0/1 umožní změnu nastavení číslování řádků
 • CodeFolding - podpora pro Visual Basic a VB Script, FoxPro
 • Zavření okna/oken ze všech míst programu sjednoceno. Hlaste prosím jakékoliv problémy spojené se zavřením okna/oken
 • Code folding podpora pro uživatelské zvýrazňovače. Zatím jen pro jazyky, založené na složených závorkách. Ostatní jazyky aspoň vykreslování pomocných linek. Je třeba v editaci uživatelského zvýrazňovače nastavit typ tcfCurlyBracket pro Code folding. Dejte mi prosím vědět nebo pošlete definici, zahrnu ji do dalšího buildu.
 • Aktualizovaná komponenta editoru. Hlaste prosím cokoliv divného
 • CodeFolding podpora, zatím na ukázku pro JavaScript, Java, C#, C++, Perl, PHP, Pascal
 • CodeFolding je možné vypnout v nastavení programu / Special settings, Parametr CodeFolding=0
 • Editor - trojklik označí řádek, čtyřklik celý text
 • Automatická záloha konfigurace - před každou aktualizací, vyvolanou z PSPadu jsou konfigurační soubory automaticky zazálohovány do podsložky backup_cfg umístění konfigurace
 • Výchozí limity (Nastavení programu / Special settings) pro automatické zvýrazňování a průzkumníka kódu byly zvýšeny na 750 000 bajtů
 • SQL zvýrazňovač - přidáno několik SQL dialektů (Nexus, Postgres, Informix)
 • Aktualizátor - při spuštění s aktualizací na pozadí se log nepřepisuje, ale připojuje
 • Aktualizátor - přidána podpora pro aktualizaci aktualizátoru. Místo přímého pouštění aktualizátoru spouštějte PSPUpdRun.exe. Více informací v .\Updater\ReadMe.txt
 • FTP - kliknutí na aktuální cestu přenese cestu do pole pro rychlou změnu adresáře
 • Zvýraznění výskytů označeného textu - nová volba (Nastavení programu / Editor 1) umožní nastavit u zvýraznění závislost na velikosti písmen
 • Kontrola pravopisu - pro podporu čteček zrakově postižených byl Label s původním slovem nahrazen za editační pole
 • Správce paměti byl vyměněn za výchozí
 • Automatické doplňování (Nastavení programu / Editor2) - nová volba Automatické nahrazení nahrazuje zbytek slova. Pokud je autocomplete zavoláno uprostřed slova, volba řídí, zda bude zbytek slova nahrazen nebo ponechán
 • Dialog pro výběr barev - prvních 6 uživatelských barev si program pamatuje
 • Aktualizátor je integrován do PSPadu. Při automatické kontrole verze nebo spuštění z menu Nápověda je možné stáhnout aktualizaci ručně nebo použít aktualizátor. Ten je možné spouštět samostatně i z příkazové řádky - viz přiložený readMe soubor ve složce aktualizátoru
 • pro HTML náhled je možné využít na Chromiu postavené WebView2 - v HTML náhledu přepínáte ikonkou v pravém horním rohu IE engine a WebView, jen je třeba doinstalovat WebView2 runtime od MS z tohoto odkazu: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/#download-section, případně malý MS instalátor, který provede instalaci automaticky: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703
 • Změněna knihovna pro práci s ini soubory. Hlaste prosám jakékoliv problémy s ukládánim konfigurace
 • InnoSetup Script zvýrazňovač - vylepšení
 • MS SQL zvýrazňovač - přidány nové datové typy
 • Relace - při ukládání je rozbalovací seznam seřazen dle abecedy
 • Ruby - přidán průzkumník kódu
 • RSS zvýrazňovač, protože duplikoval XML zvýrazňovač
 • Odstranění přiřazení prohlížeče pro IE
 • Code explorer - PowerPro - výskyt proměnných
 • Relace - označení aktivní relace po otevření
 • Relace - obnovení relace s aktivním průzkumníkem kódu
 • Výjimka při zavírání souboru
 • PSPad.ini - save problem
 • Nastavení přavopisu - přepínání slovníku v 64b verzi
 • Opravy spojené s překreslováním při otevírání/zavírání souborů
 • Otevření oblíbených odkazů z menu Soubor
 • Načítání/uvolňování slovníku pro kontrolu pravopisu
 • Nastavení programu / Mapa kláves - problém při ukládání
 • Perl zvýrazňovač - oprava zvýraznění q-funkce
 • Zavření souboru kolečkem myši nepřekreslilo jména souborů na záložkách
 • Nový projekt z adresáře - nebylo aktivní tlačítko na uložení
 • Aktualizátor - spouští se uprostřed obrazovky místo uprostřed desktopu
 • Ošetření chyby při načtení vadného souboru Recent.INI
 • Zápis systémových nastavení ve složce programu
 • Omezení blikání programu při startu
 • Automatické opravy v rozděleném okně editoru
 • Otevření více souborů najednou z OpenDialogu
 • Po smazání číslované záložky souboru kolečkem myši nedošlo k přečíslování
 • Odstranění neexistujících z historie, pokud se odstranily všechny záznamy
 • Přetažení binárního souboru do TextDiff panelu
 • Drag/Drop editace - nefungovalo kopírování textu s přetažením při držení CTRL
 • Jména několika zvýrazňovačů a atributů se změnila, což vypadalo jako ztráta zvýraznění a konfigurace
 • Zvýraznění výskytů označeného textu - záleží na velikosti písmen se nepropsalo do nastavení
 • Pozadí tlačítkové lišty s tmavým skinem
 • UNDO a indikace změny souboru
 • Zavřít soubory zprava, zavřít soubory zleva - občas zůstal prázdný řádek záložek
 • Lepší rozlišení povolené a zakázané UNDO a REDO ikony
 • Monitor schránky
 • Zavření posledního souboru přes pravou myš na záložce + Zavřít neskrylo panel souborů
 • Přeformátování odstavce (Menu formát) vypustil prázdné řádky
 • Načtení souboru, obsahujícího znak #0 skončilo s chybou nedostatku paměti
 • Zvýraznění výskytů oznašeného textu - při skrolování byl občas zvýrazněna jen polovina řádku
 • Slovo pod kurzorem nevrátilo slovo, pokud byl kurzor právě za slovem
 • Poškozený PSPad.ini soubor - pokud soubor obsahoval znak #0, nepokračovalo se v načítání INI souboru a vypadalo to jako ztráta konfigurace
 • Vyjímky spojené s CodeFolding při zavírání okna
 • Přehrátí nahrátého makra bylo pomalé
 • Zrychleno Undo/Redo - prosím hlaste veškeré problémy
 • FTP - ošetřen stav, kdy není možné zapisovat do ini souboru
 • Oprava ukládání nahraných maker
 • Slovo pod kurzorem - případ kdy šlo o poslední slovo na řádku a curzor byl za slovem
 • Ctrl+Del neodmazalo mezery do začátku následujícího slova
 • Opraveno načítání z nestandardních INI souborů jako TiDyCFG, konvertory apod.
 • Hledat/nahradit se vznikem nových řádků
 • OldSpecialChars ve [Special settings] - Nastavení programu / Přímá editace
 • Porovnání souborů - vykazovaný poslední chybějící řádek
 • Hledání nahrazení - regulární výrazy - použití pouze prázdných výrazů jako ^ or $
 • HexEditor - hledání/nahrazení bez potvrzování neoznačilo soubor jako změněný
 • Rozdělit okno, následně zamknout pohyb a pak zrušit rozdělení způsobovalo výjimku
 • Aktivace posledně vybraného předchozího okna po zavření aktuálního okna
 • Ruby zvýrazňovač - výraz ve stringu a další opravy
 • Funkce Uložit nebyla dostupná, pokud nebyl soubor !modifikovaný"
 • PHP zvýrazňovač - zvýraznění souvisejících závorek v případě víceřádkového řetězce
 • File plugin fix
 • TextDiff - velikost písma u názvů souborů při vysokém DPI
 • Tisk při tmavém pozadí a světlém textu
 • Označení bloku klávesami nezačalo na místě napsání posledního znaku
 • Označení bloku pomocí F8 a F8 nefungovalo
 • Duplikovat řádky, vyměnit s řádkem nad/pod
 • MacroRecorder - makra a Autoident
 • Oprava ZPĚT se zapnutým AutoIndent na posledním řádku se skutečnými tabulátory
 • Oprava kombinace skutečných a chytrých tabulátorů při AutoIndent - vkládaly se nechtěné mezery
 • Oprava možného porušení souboru s nastavením
 • Zavření neaktivního okna myší přes záložku souboru - vrácení kurzoru do okna
 • Pokud byl soubor zamknutý jiným procesem pak test na to, zda jde o binarni soubor skončil chybou
 • TextDiff okno - artefakty po pohybu splitterem mezi okny
 • Po hledání s nahrazením nebo znovunačtení souboru se okamžitě naktualizoval stav záložky
 • Kopírovat/vložit v prostém bez zvýražnovače
 • UNDO/REDO a přiřazení klávesové zkratky přímo k příkazu editoru místo k akci programu způsobilo vytuhnutí
 • Zakomentování/odkomentování bloku (Shift+Ctrl+A) nezahrnulo poslední označený řádek, pokud na něm byl pouze jeden znak
 • Automatické opravy nepracovaly pro soubory otevřené při startu PSPadu
 • Kopírovat do schránky vložilo i formát HTML. Zakázáno.
 • Chytré tabulátory
 • Aktivace souboru po otevření "zvenku"
 • Výběr slova dvojklikem se zastavilo na znacích s diakritikou
 • Ošetření vyjímky při dekódování neplatného řetězce z BASE64
 • Viditelnost záložek souborů po otevření projektu nebo session
 • Přetažení textu myší při sloupcovém nebo řádkovém bloku
 • Viditelnost záložek po otevření více souboru z Open dialogu, pokud byly včechny soubory předtím zavřené
 • Windows Shell script - zvyraznění proměnných %~xx
 • Vložení zkopírovaného textu do Excelu
 • Autorefresh symbol na záložce souboru
 • Aktivace okna po otevření, pokud byl soubor již otevřen
 • Uživatelský zvýrazňovač - některá klíčová slova nebyla zvýrazněna
 • Zavolání Smazání historie 2x za sebou v nastavení programu / Soubory
 • Po hledat/Nahradit se nezvýraznila ikona na tlačítku pro uložení
 • Přepnutí aktivní záložky při otevření souboru z levého panelu
 • Zobrazení aktuální záložky
 • Ikona pro uložení nebyla zvýrazněna po Hledat/Nahradit
 • Ukládání definice uživatelského zvýrazňovače
 • Načtení obsahu průzkumníka kódu (pokud je aktivní) po otevření souboru
 • HTML/XHTML - nastavení zvýrazňovačů - uložení konfigurace
 • Vykreslení pravítka po spuštění programu
 • Aktivace klávesových zkratek šablon kódu po otevření souboru
 • Použití tlačítka Kopírovat v dialogu hledání neotevřelo nový dokument, pokud bylo použito vícekrát
 • Oprava resource stringů s diakritikou (informace o souboru, oblíbené)
 • Nastavení externích programů po otevření souboru přes dialog pro otevření souboru (Ctrl+O)
 • Interní WWW prohlížeč zohledňuje nastavené DPI při volbě velikosti náhledu
 • Operace s textem v rozděleném okně
 • Hledání v souborech - klik na výsledek a aktivace okna. pokud již byl soubor otevřený
 • Hledání v souborech - po dvojkliku byl řádek bílé písmo na šedém pozadí
 • Porovnání souborů - jdi na pozici v původním souboru (dvojklik)
 • Přehrávání nahraného makra - redukován počet problémů se schránkou
 • Uživatelský zvýrazňovač - možnost uložení definice bez zvýraznění řetězců
 • Redukováno přeblikávání při přepínání oken
 • Porovnání souborů - opraveno překreslování při přepnutí do okna
 • Porovnání souborů - opraveno chování Ctrl+Kolečko myši
 • Porovnání souborů - nechtěné označení bloku po dvojkliku
 • Přenačtení změněného souboru
 • Kontrola pravopisu - oprava pro azbuku, vylepšeno vyhledávání podobných slov
 • V některých případech se nezapsal soubor do historie otevřených souborů
 • Monitor schránky
 • Oprava chování příkazů výmaz slova před kurzorem (Ctrl+BkSpace) a výmaz slova (Ctrl+Del)
 • Systémové ikony v FTP (pokud povoleno v nastavení programu)
 • Zvýraznění všech výskytů se nepřekreslelo správně po změně označeného textu
 • Zvýraznění související závorky při chybějící odpovídající
 • Generování obsahu v menu Nápověda na základě Online.ini
 • Po každém uložení bylo přidáno odřádkování
 • Shift+Down, Shift+PgDown na posledním řádku označí text do konce řádku
 • Nechtěný AutoIndent, pokud cursor byl na začátku řádku
 • Změna velikosti písma v označeném bloku
 • Windows Shell script highlighter
 • Parametr /F nespustil hledání od začátku textu, ale od pozice kurzoru
 • Obnovení souborů při startu neobnovilo poslední aktivní záložku
 • Zalomení řádků s pravým okrajem
 • Čára na pozici kurzoru
 • Automatické opravy a uživatelský zvýrazňovač
 • Špatné vykreslení hlavního menu po otevření souboru v některých případech
 • Průzkumník souborů - oprava chování při změně velikosti formuláře a zobrazní/skrytí LOGu
 • Řetězce v historii hledat/nahradit byly ořezány o úvodní mezery
 • Přenačtení souboru (Ctrl+R) s rozděleným oknem
 • Odmítnutí otevření velkého souboru při spuštění programu
 • Ötevření souboru z FTP s delší cestou než 260 znaků - ošetřena výjimka
 • Perl zvýrazňovač způsobil zacyklení, pokud soubor obsahoval znak #00
 • Hledat / Seznam nebo Kopirovat - odstranění překreslování, které zdržovalo
 • Makra - problém při přehrávání maker obsahujících práci se schránkou
 • Okno projektu - nezobrazené poslední písmeno ve jménu projektu
 • Kontextová nabídka na záložce - kopírovat jméno souboru - nepřidává cestu
 • Vykreslování bookmarků při skrolování šipkou
 • Indikace o změně souboru na záložce souborů a titulku okna
 • Hledat/Nahradit - načtení profilu zahodilo uvozovky a apostrofy při načtení
 • TextDiff při běžícím PSpadu a integraci přes registry do nabídky Windows Exploreru
 • Recent úložiště je uloženo při ukončení programu
 • Přepnudí do HEXa režimu a zpět označilo soubor jako změněný
 • Ruby strings %/.../
 • Při aktivní kontrole pravopisu se nově otevřený soubor v některých případech nezačal automaticky kontrolovat
 • Opraveno mnoho chyb v 64b verzi
 • Dříve otevřené soubory byly při startu programu otevřeny s C++ zvýrazňovačem
 • Otevření projektu otevřelo i vlastní soubor projektu
 • Vlastní zvýrazňovač - klíčové slovo začíná na - opraveno pro záporná čísla apod.
 • Úprava seznamu kódových stránek - při změně velikosti okna šipky nezůstaly na spodní části stránky
 • Uživatelský konvertor přidával prázdný řádek na konec, pokud nebyl označen text
 • Problém při otevření velkého souboru a odpovědi NE
 • Group UNDO problem
 • Nastavení zvýrazňovačů - nebylo možné "vypnout" Unix Shell Script zvýrazňovač
 • PowerShell highlighter - problém s víceřádkovým komentářem
 • Start programu s oddokovaným oknem (např. Otevřené soubory) vyvolalo výjimku
 • Text vložený makrem nebyl okamžitě viditelný
 • Záložka hledání v nápovědě nebyla funkční
 • Další opravy hlášených chyb

v5.0.6  1.4.2021

 • Barva záložky je aplikována na záložku, nad kterou je menu vyvoláno
 • Interaktivní vzory kódu respektují vysoké DPI
 • Výběr barvy - výška buňky je při vysokém DPI vyšší
 • Nastav záložky podle označení (menu Hledat) - vytvoří nečíslované záložky na začátku a konci označeného textu
 • Vyber mezi záložkami (menu Edit) - označí text mezi nejbližšímí záložkami nad a pod kurzorem
 • Ruby - podpora pro víceřádkové stringy
 • Nastavení projektu, Nastavení zvýrazňovačů / nastavení kompilátoru, Nastavení nástrojů - přidána možnost nastavit kódování LOGu - OEM/ANSI/UTF-8
 • Lokalizace programu při prvním spuštění se nezjišťuje z nastavení systému, ale z nastavení uživatele
 • Automatické doplňování zahrnuje i první závorku - nová volba v nastavení programu / Editor 2
 • Přidány akce programu ADosFormat, AUnixFormat, aMACFormat pro změnu konce řádků ve skriptování, umožňují přiřadit i klávesovou zkratku
 • Relace (menu Soubor, tollbar ikona) - PSPad si pamatuje poslední relaci. Ve správci relací je posladní relace vybrána. V menu je poslendí relace označena odlišnou ikonkou
 • Kontrola nové verze programu se provádí v samostatném vlánku - nezdržuje start programu
 • Levý panel - pro přetažení okna bude nutné držet CTRL - ochrana před nechtěným vytažením okna
 • Přidat diakritiku - funkce funguje i na označeném textu, dříve na celém souboru
 • Hledání / nahrazení - optimalizace - pokud začnete s dotazem a odpovíte přepsat vše, proběhne následné nahrazení zbytku bez zbytečného překreslování.
 • Optimalizovány Undo a Redo pro velký počet změn
 • Podpora pro odeslání hlášení i pro poštovní klienty bez podpory SimpleMAPI
 • Porovnání souborů - oprava pro 64b verzi
 • Hexa editor - oprava pro 64b verzi
 • Při použití tmavého skinu byl obsah nápovědy nečitelný
 • Hledání/Nahrazení - v některých případech zůstal kurzor mimo oblast editoru
 • Otevření velkého souboru bez spuštěného PSPadu - nebylo možné odkliknout potvrzovací dialog klávesnicí
 • Runtime chyba po zavření PSPadu
 • Průzkumník kódu - pokud byl zadokován vlevo, tak se levý panel vždy po startu programu zobrazil
 • Blikání toolbaru při startu programu
 • Při zapnutém černém skinu ukončení okna "O programu" ukončilo PSPad
 • Hledání zrušilo zvýrazňování dalších výskytů označeného textu
 • Undo/Redo neobčerstvovalo stav editoru
 • Oprava při otevírání velkého množství souborů
 • Zachytávání výstupu programu spuštěného z panelu oblíbených
 • Uživatelský zvýrazňovač - oprava pro case sensitive jazyky
 • Spousta oprav souvisejících se skiny a překreslováním
 • Pokud byla při uzavření programu aktivní první záložka, při dalším spuštění nedošlo k nastavení aktivního souboru
 • Problém s barvou textu u automatického doplňování při nastavení světlého skinu a tmavého barevného schématu
 • Ruby - sekce #{..} v řetězci a ukončení řetězce
 • FTP - ikonky ve výpisu při vysokém rozlišení byly malé
 • 64b verze v některých případech končila s hlášením, že program přestal pracovat
 • Ruby - metoda třídy byla označena jako label

v5.0.5  1.3.2021

 • Ruby - podpora sekcí v řetězcích #{ ... }, zvýrazňování proměnných
 • Vložit se zachováním kurzoru - funkce zachová i označení vloženého bloku
 • Tcl/Tk zvýrazňovač rozšířen o chybějící klíčová slova, přidaná v nové verzi
 • Vylepšení, týkající se stability
 • Automatické doplňování - odstraněny závorky
 • Uložení souboru bez změny času (Ctrl+Alt+S) umožňuje nastavit odchylku v sekundách, která se přidá k existujícímu času při uložení. např. pro synchronizované složky. Odchylka se nastavuje v Nastavení programu / Přímá editace jako proměnná SaveFileTimeShift=nnn (v sekundách).
 • PSPad si pamatuje poslední záložku v levém panelu nástrojů
 • Automatické opravy (menu Nastavení / Nastavení pravopisu) - nová volba - Zachovávat velikost písmen.
 • Automatické opravy (menu Nastavení / Nastavení pravopisu) zachovávají velikost písmen, pokud povolen parametr. Např. pokud je definováno dt = document, tak při napsání Dt bude nahrazeno za Document, DT za DOCUMENT
 • PowerShel 5.1 - nová definice pro uživatelský zvýrazňovač včetně klipů
 • Dialog pro editace oblíbených odkazů - pro každý edit bylo přidáno tlačítko se seznamem proměnných
 • Výběr mezi závorkami počítá i s kombinací « a »
 • Přidána základní analytika - pouze pro přehled o počtu a používané verzi. V Nastavení programu / Program 2 je možné to vypnout. Je tam také pod tlačítkem informace, jaká data se odesílají. Jde o jednorázový HTTP request, nejsou odesílány žádné citlivé informace, nejde ani o sledování co v programu děláte.
 • Knihovnu libSoftMeter.dll a libSoftMeter64.dll můžete smazat, k ničemu se nepoužívá
 • Automatické uložení souborů při ukončení programu - nový parametr v nastavení programu / Zálohování
 • Automatické doplňování - pokud editujete uprostřed slova a zavoláte doplnění, nahradí se slovo, řetězec se nevloží na pozici kurzoru
 • Průzkumník kódu - pozice v průzkumníkovi je zapamatována i při uložení/obnovení souboru
 • Použití fontů bez nutnosti instalace do systému - TTF soubory fontů umístěte do podložky .\Fonts. S PSpadem jsou dodávány Liberation Mono a Fira Code
 • Automatické doplňování používá stejný font, jako editor
 • Automatické doplňování zahrnuje v seznamu '(' a '()'
 • PSPad si pamatuje pro příští spuštění i označený výběr
 • Problém s označením všech výskytů (dvojklik na konci slova, hledání slova pod kurzorem, ...)
 • Styly - vyjímka při otevření/zavření většího množství souborů
 • Přeformátování odstavce nechalo na začátku řádku mezeru, pokud předchozí řádek končil znakyem jako ")"
 • Opraveno spuštění PSPadu s relativní cestou, pokud již PSPad běžel. Např. ..\pspad.exe "nějaký soubor". V tom případě PSPad otevřel i sám sebe.
 • Nastavení programu - problém po změně barevného schématu a Použít následované OK
 • Spuštění PSPadu s parametrem otevřelo další prázdný soubor, pokud již PSpad běžel
 • Windows Shell script - zvýraznění CALL dalšího skriptu s parametry
 • Rozdělené okno - kolečko myši neskrolovalo editor, nad kterým byl kurzor
 • Zobrazení záložek po načtení projektu
 • Optimalizace velikosti oken po spuštění
 • Problém se označeným textem (vkládání, mazání) a pozicí kurzoru
 • Zavření do ikonky u hodin - po obnovení se nezobrazila jména souborů
 • Problém s vícenásobným spouštěním makra, obsahujícího manipulaci se schránkou
 • Ošetřena vyjímka při čtení informaci o proxy serveru z registru
 • XML průzkumník kódu - CDATA v některých případech rozbila strukturu
 • Automatické doplňování - docházelo k nechtěnému nahrazení textu
 • Windows Shell script - drobné opravy
 • Barva záložek s vypnutou službou témat
 • Projekt - na 4K displeji byly zkrácené názvy složek
 • Oprava načítání projektu

v5.0.4  31.12.2020

 • Automatické doplňování nedoplňuje čísla, ručně vyvolané ano
 • Nastavení zvýrazňovačů - možnost otevřít rovnou definici uživatelského zvýrazňovače
 • Průzkumník kódu - tlačítko na seřazení je stavové, je možné je zapnout/vypnout. Výchozí stav je podle Nastavení programu / Nástroje / Seřadit obsah průzkumníka kódu abecedně
 • Průzkumník kódu - vybraná položka zůstává označena (pokud existuje) i po obnovení, změně řazení apod.
 • Průzkumník kódu - při hledání nezáleží na velikosti písmen, Shift, Ctrl, Alt neresetuje hledání, Ctrl+Enter hledá další výskyt
 • Řazení dat používá "stable sort", to znamená, že pokud jsou řádky stejné, nemění se pořadí. Význam to má při řazení dle sloupce
 • FTP hledání ignoruje velikost písmen
 • FTP - nové pole pro ruční zadání složky s historií, která je uložena v Recent.ini pro každý FTP server. ENTER potvrzuje změnu a posílá příkaz na server.
 • přidána uživatelská definice syntaxe pro Solidity
 • Panel otevřených souborů - mžnost označit několik oken a seřadit je svisle/vodorovně
 • Seznam otevřených souborů (levý panel) - možnost označit a zavřít více souborů současně (na pravou myš)
 • Informace o souboru zobrazují i datum a čas otevřeného souboru
 • Soubory skriptů jsou před přidáním seřazeny abecedně - pokud se používají knihovny s funkcemi, tak např. uvodit jméno souboru podtržítkem
 • Nastavení programu / Backup - možnost vypnout automatického ukládání souborů při uspání počítače
 • Nastavení programu - možnot hledání. Enter po zadání textu hledá, další Enter hledá další výskyt
 • Synchronizaci posuvu je nyní možná aktivovat i v jednom rozděleném okně
 • Uživatelský zvýrazňovač - přidána podpora pro Ruby symboly
 • Projekt - podstatné zrychlení načtení velkých projektů
 • FTP - aktualizovány OpenSSL knihovny
 • PHP zvýrazňovač - přidána podpora pro typ void
 • AutoIt zvýrazňovač - po dvojlkliku bude označen i znak #
 • JavaScript zvýrazňovač - přidána podpora pro Template literals (Template strings) + nový atribut zvýrazňovače Template pro nastavení barvy
 • Zvýraznění aktivní záložky souboru
 • Inkrementální hledání (Ctrl+E) - rozšířena funkčnost - šiptka vpravo označuje další text, TAB přidá text do konce slova
 • Panel Oblíbené / Nástroje - přidána volba na uložení všech souborů před spuštěním nástroje
 • Stavový řádek byl přesunut na spodek hlavního okna ze spodní části jednotlivých oken. Důvodem je podpora pro čtecí zařízení nevidomých
 • INI zvýrazňovač - jako čísla zvýrazňuje i šestnáctková čísla
 • C# zvýrazňovač je podporován jako základní zvýrazňovač, dosud byl jako uživatelský
 • Barevná schémata ukládají nastavení pro uživatelské zvýrazňovače pro každý slot zvlášť místo společného jednoho nastavení pro všechny uživatelské zvýrazňovače
 • Pokud dojde k restartu/vypnutí, PSpad automaticky uloží všechny soubory včetně nových neuložených.
 • Skiny - v nastavení programu / Barvy je možné zvolit skin programu. Na stejném místě je možné nastavit schema pro zvýrazňovače. Optimalizované jsou PSPad_Light a PSpad_Dark. Jako skin je možné zvolit jakýkoliv Delphi VCL skin (přípona VSF)
 • Nastavení programu / Barvy - možnost nastavení barvy pro další výskyty označeného textu
 • Další výskyty označeného textu - nezáleží na velikosti písma, mezery na začátku a konci jsou ořezány
 • Načtení / uložení barevného schématu - mnoho optimalizací
 • Možnost načtení barevného schématu v nastavení programu / Barvy
 • V souvislosti se zapracováním skinů bylo třeba přepsat práci s dialogy pro otevření a uložení souboru. Od Windows Vista se používají nové systémové dialogy.
 • Interní HTML prohlížeč - zbytečná Mozilla nahrazena za Edge, založený na Chromiu. Přepínání engine v náhledu ikonkou vlevo. Je třeba mít nainstralovaný Edge, založený na Chromiu, tzn. Edge Canary build. Může coexistovat se standardním Edge ve Windows 10.
 • Okno editoru - zvýraznění všech výskytů označeného textu. Je možné vypnout v nastavení programu / Editor2
 • Zkompilováno pod Delphi 10.4 Denali (zatím beta verze)
 • Nasazeno nová verze memory managementu FastMM 5
 • Uživatelský zvýrazňovač - přidán "Attribute" pro PowerShell - zvýrazní slovo za hranatou závorkou
 • Hledat dle řádků - nová funkce v menu hledat. Po vložení seznamu řádků budou řádky dle čísel z aktuálního okna nakopírovány do nového okna.
 • Vstup za konec souboru (Nastavení programu / Editor 1) - oddělen jako samostatný parametr od vstupu za konec řádku
 • Rozdělné okno editoru - rozdělovací čára je odlišné barvy a její šířka závisí na DPI obrazovky
 • Nová funkce skriptování tabsToSpaces(vstup: string): string
 • Automatické opravy - nebudou se provádět v případě, kdy je text označený
 • Funkce zarovnání bloku funguje i v rámci označeného sloupcového bloku. Omezení - text nesmí obsahovat skutečné tabulátory
 • Uživatelský zvýrazňovač rozšířen o možnost zvýraznění proměnných ve stylu PHP (začínajících na $)
 • FTP - přidána možnost přejmenovat složku s připojeními. Je možné použít i ke sloučení složek
 • FTP - popup menu u ikonky připojení k FTP je organizováno do podmenu podle složek
 • Aktualizované barevné téma PSPad dark a PSPad light
 • JSON reformát nerespektoval nastavení odsazení
 • znak # byl vyjmut z HTMl a XHTML zvýrazňovače jako součást slova
 • Program settings / Systém - některé volby nebyly dostupné i po spuštění programu jako admin
 • nárůst spotřeby paměti při používání průzkumníka kódu
 • FTP - oprava editace - chybná detekce již existujícího jména připojení
 • FTP - vyjímka při kliknutí na šipku vedle tlačítka s připojeními
 • Nastavení programu - integrace do systému - pokud nebyla nastavena asociace s TXT, PSpad vratil vždy při potvrzení dialogu Notepad.
 • Uživatelský zvýrazňovač - proměnné se znakem '_'
 • Uživatelský zvýrazňovač - označování proměnných, začínajících na $
 • Stavový řádek - velikost písma při vysokém DPI
 • Odstraněny další problémy při zavírání souborů
 • Windows Shell script zvýrazňovač - zvýraznění proměnných, obsahujících znak '#', např. %ip#1%
 • Průzkumník kódu pro PHP - escapované apostrofy v řetězci
 • AutoIt zvýrazňovač - oprava řádkových komentářů
 • AutoIt průzkumník kódu - oprava překlepu v názvu kategorie
 • Uložit jako - ošetření nechtěného přidávání přípony pokud byla odlišná než ve filtru dialogu
 • Uživatelský zvýrazňovač - zvýraznění řetězců při použití několika typů uvozovek současně
 • Hledání - výsledek už nebude zarovnán na střed ve vodorovném směru, ale pouze bude posut tak, aby byl vidět
 • Oprava hledat/nahradit, pokud nahrazení obsahuje nový řádek
 • Skriptování - pokud při ukončení programu běžel skript, vyskočilo okno s hlášením chyby skriptu.
 • Opraveny problémy s filtrem u TXT souborů a dialogu Uložit jako
 • Zvýraznění závorek
 • Opraveny chyby při rychlém zavírání/otevírání oken
 • Optimalizováno překreslování při přepínání oken programu
 • Změna velikosti toolbaru při jiné sadě ikon než výchozí
 • FTP - řazení dle data a času
 • Nový soubor, dialog změna syntaxe a tlačítko TXT - přípona souboru byla změněna na .*
 • Uzavírání velkého množství souborů
 • Množství oprav v souvislosti se skiny
 • Správce souborů - zapamatování a změna velikosti
 • Velikost tlačítek na toolbaru při uživatelsky definovaném zvětšení v nastavení obrazovky
 • CSS zvýrazňovač - All property
 • Maximalizované okno (minimalizace a obnovení) - zachování původního dokumentu jako aktivního
 • Ukončování do Systray - oprava přepínání oken po obnovení
 • Záměna s řádkem nahoře/dole při zapnutém zalamování řádků
 • Detekce prvního startu programu (načtení výchozího schématu)
 • Mnoho oprav s vouvislosti s tmavým tématem
 • Odstraněno blikání při změně jazyka, při změně sady ikon, ...
 • Hledat/Nahradit v souborech - problém se změnou kódové stránky při nahrazení
 • Problém s velikostí tlačítek prvního nástrojového panelu
 • Zvýraznění všech výskytů označeného textu - problém se skládanými unicode znaky
 • Barva pozadí hledání v souborech při tmavém barevném tématu a světlém skinu
 • Unix shell script - oprava zvýraznění komentářů
 • Průzkumník kódu pro Pascal - opraveny chybějící jména tříd, řazení závisí na parametru, sloučeny procedury a funkce
 • Log panel - tlačítko pro změnu velikosti logu způsobilo přesunutí statusbaru nad log.
 • Hledat nahradit v souborech - okno s výběrem složky se zobrazovalo pod oknem hledání, okno pro hledání bylo vždy nastaveno nad ostatními okny
 • problikávání oken při obnovení maximalizovaného PSpadu z lišty
 • po spuštění PSPadu nebylo nové okno maximalizované
 • ošetření zápisu nastavení PSPadu v případě, že zápis do INI není možný (práva apod.)
 • ošetření čtení konfigurace proxy z registru, pokud uživatel nemá přístup ani na čtení
 • porovnání textu - při změně na řádku se změna neposouvala vodorovným posuvníkem v druhém okně
 • maximalizovaného okna po otevření souboru
 • Zavřít vše bylo zakázané, pokud byla všechna okna zavřena i v případě otevřeného projektu
 • Průzkumník kódu se v některých případech zavřel na stisk klávesy ESC
 • Doplnit diakritiku (menu Úpravy / Speciální konverze)
 • Nastavení zvýrazňovačů / pozice pravého okraje - bylo možné nastavit pouze 2-místné číslo
 • Automatické doplňování se styly - titulek okna
 • Python zvýrazňovač - problém s triplequoted řetězci a escape znakem
 • Pokud nebyla okna uvnitř programu maximalizovaná, tak se při obnovení z maximalizace vždy maximalizovala
 • C++ průzkumník kódu v některých případech detekoval printf jako funkci
 • Windows Shell script - klíčová slova a parametry
 • AutoHotkey průzkumník kódu - opravena hierarchie vnořených tříd, přidáno zobrazení properties
 • Nastavení stránky bylo dostupné i v případě HexEditoru a její vyvolání skončilo chybou
 • Autohotkey průzkumník kódu - složená závorka v samostatných funkcích

v5.0.3  10.2.2020

 • Kompilátor - pokud není zaškrtnuta volba Zacytit výstup programu, pak PSpad nespouští kompilaci ve skrytém okně
 • Průzkumník kódu se zavíral na ESC -odstraněno
 • parametr Funkčnost statusbaru na dvojklilk místo kliknutí (Nastavení prgroamu / Program 2) má vliv i na kliknutí na horní pravítko v editoru
 • ASCII tabulka - nové tlačítko CP dle editoru nastaví obsah ASCII tabulky dle aktuálního editoru. Upozorňuji, že ASCII tabulka pracuje pouze s jednobajtovými kódovými stránkami, takže ne UTF-xxx
 • Regulární výrazy - nahrazena původní knihovna založená na PERL syntaxi za PCRE
 • Nový uživatelský zvýrazňovač pro ASAR assembler (David Wilson)
 • uspání počítače - dojde k odpojení of FTP serveru
 • uspání počítače - nové změněné soubory jsou uloženy do složky %temp%\PSpad\Resume
 • Průzkumník kódu pro TeX zobrazuje \head
 • Uživatelský zvýrazňovač - přidán atribut a zvýrazňování pro čísla v šestnáctkovém tvaru $nnnn
 • TeX zvýrazňovač - přidány blokové komentáře --[[ ]]-- a \starthiding \stophidding. Každý druh komentáře má odlišný atribut pro rozlišení barvy. Odlišně je možné obarvit i \if++, \if+-, \eif, \efi
 • menu Editace / Speciální konverze - konverze z textu na URL, Base64, QuotedPrintable a zpět plně podporují unicode. Konverze používá UTF-8 vyjádření
 • Hledání v souborech - dialog byl změněn z modálního na obyčejný, takže umožňuje práci při otevřeném dialogu
 • Okno oblíbené obsahuje novou sekci Skripty. Při přidání je možné vybírat z rozbalovacího okna
 • Definice uživatelského zvýrazňovače - přidán blokový komentář pro Autoit3 - #cs ... #ce
 • Nový parametr při spuštění programu /F nebo /FR (alternativně -F nebo -FR) umožňuje spustit PSPad a rovnou spustit hledání v předaném souboru. /F pro normální hledání a /FR pro hledání pomocí reg.výrazů. Syntaxe pak je: pspad "cesta\soubor" /F "hledany řetězec"
 • program si pamatuje šířku sloupců jméno, velikost a datum u průzkumníku souborů a FTP
 • Uživatelsky přívětivé hlášení, pokud se pokoušíte porovnávat otevřený soubor s vybraným souborem, který má má odlišné kódování
 • Vložit text do řádků - přidáno tlačítko "Použít", takže je možné vložit různé formy bez zavírání dialogu
 • FTP - seznam připojení - přidána funkčnost složek
 • Nová volba v nastavení programu / Program 1 - Neměnit velikost ikon toolbaru při změně DPI monitoru
 • Vložit text do řádků (Alt+I) - přidán krok pro číslování, přidány popisky
 • Nová akce Otevřít oblíbené (Shift+Ctrl+A) - pro rychlejší přístup na kartu Oblíbené. Karta je v levém panelu vybrána a kurzor je nastaven rovnou to stromu oblíbených
 • ošetřeny výjimky, pokud byl Recent.INI označen jen pro čtení
 • pravítko v okně editoru - při vysokém DPI byla čísla sloupců vysoko nad osou
 • Otevřít soubor z internetu (menu Soubor / Otevřít special) - funkce nedetekovala kódovou stránku.
 • změna velikosti písma na velká a malá písmena nepracovala s azbukou
 • 64b verze někdy končila s chybou, která souvisela s ukládáním historie souborů
 • při přetažení souboru na PSPad byl TextDiff drop box neviditelný v případě vypnutého levého panelu
 • definice uživatelského zvýrazňovače - dialog nebylo možné ukončit, pokud nebylo otevřeno okno editoru
 • chyba při ukončování programu
 • XML průzkumník kódu
 • ošetřena chyba při ukončování 64b verze PSPadu
 • ošetřena vyjímka při ukončování několika instancí programu, které ve stejný okamžik zapisovaly stav souboru
 • Nastavení programu / Mapa kláves - u některých jazyků a skupin problém s vykreslováním, pokud se zobrazil scrollbar
 • pokud byl PSPad maximalizován, pak minimalizován a následně otevřen soubor zvenku, nezobrazil se maximalizovaně
 • ASCII tabulka se po změně jazyka "nepřeložila"
 • Python zvýrazňovač - hledání související závorky, pokud byla závorka v řetězci
 • Zvýrazňování URL adres v textu nerespektovalo 2 tečky - adresa..html
 • pokud byl PSPad nastaven jako StayOnTop, pak se některá dialogová okna zobrazovala za hlavním oknem
 • správa FTP připojení - při duplikaci kopírování PSPad hlásil, že připojení již existuje
 • ošetřen problém se jménem editoru při otevření mnoha malých souborů současně.
 • Hex editor - při hledání HEXa řetězce a vložení hledaného textu z Excelu se zobrazilo hlášení, že text neobsahuje pouze znaky (Excel přidal odřádkování)
 • Hex editor - undo po přepisování bajtů
 • HEX editor - hledání/nahrazení po přepnutí z textu a zpět
 • omezení bliknutí při maximalizovaném PSPadu a jeho minimalizaci a maximalizaci
 • HEX editor - vkládání textu do hexadecimální části, zkopírované z externího zdroj (např. Excel)
 • oprava chování při minimalizaci do tray ikonky
 • oprava průzkumníka kódu po implementaci nové knihovny s regulárními výrazy
 • HEX editor - kopírování a vkládání v textové části
 • integrace do kontextového menu přes nastavení programu / systém pro limitovaného uživatele
 • ASCII tabulka - tlačítko Tisk po změně kódování změnilo popisek
 • výjimka při rychlém zavírání mnoha souborů

v5.0.2  23.12.2019

 • Duplikace řádku (menu Úpravy) - pokud je řádek neoznačený, po duplikaci zůstane kurzor na pozici v novém řádku
 • ikona programu při přesunu na jiný monitor následuje monitor. Daní za to je nezobrazení názvy programu v titulku okna
 • skriptování - nová funkce logIsVisible - vrací jestli je okno LOGu viditelné
 • menu Kódová stránka obsahuje nové submenu Unicode normalizace s 2 položkami: Kanonická kompozice a kanonická dekompozice. Unicode může znaky s diakritikou vyjadřovat jak klasickým znakem, tak znakem bez diakritiky následovaným samostatným znaménkem. Tyto 2 funkce provedou složení do jednoho znaku nebo naopak rozložení
 • Nastavení programu - přímá editace - nová položka UnicodeComposition=1. S tímto nastavením bude PSPad po načtení provádět automaticky kanonickou kompozici (složení) znaků. Ale upozorňuji, že tím zpomalíte načítání souboru!
 • Log okno - řádky obsahující "debug" jsou zvýrazněny zeleným symbolem
 • Skriptování - nová funkce editoru markEditorLine(integer) - obarví poslaný řádek stejně jako kliknutí v LOG okně
 • Skriptování - běžící skripty jsou při ukončování PSPadu automaticky ukončeny
 • Skriptování - nová funkce reloadUserHighlighter(jméno: string) - přenačte definici uživatelského zvýrazňovače. Parametr je jméno zvýrazňovače nebo jméno definičního souboru.
 • Dialog Hledání/nahrazení - přidána možnost ukládání profilů
 • Slovo pod kurzorem se bere i v případě, že kurzor je za slovem
 • Skriptování - přidány proměnné pro getVarValue(): %File% (jméno souboru bez přípony) a %Ext% (přípona souboru)
 • Velikost vzorku pro autodetekci kódové stránky byla zvýšena z 8 000 na 25 000 znaků
 • Windows Shell script zvýrazňovač - přidáno přes 100 nových klíčových slov
 • PSPad bude informovat v případě problému s uložením konfigurace programu.
 • funkce Odstranit duplicitní řádky z menu úpravy / Operace s řádky pracuje s označeným textem. Pokud není nic označeno, pak s celým textem
 • nová funkce Smazat řádky se záložkami v menu Hledat i v kontextovém menu editoru
 • Průzkumník souborů pro Z80 assembler (typ ftAssem). Nový uživatelský zvýrazňovač Z80 assembler, který nahrazuje původní Z80.
 • Seřadit (menu úpravy) - funkce umožňuje řazení podle 3 definovaných sloupců
 • Hledání v souborech - výsledky - optimalizace vykreslování, přidán hint na zobrazení celého řádku
 • Průzkumník kódu pro ftXML - tag IMAGE je ignorován, protože v některých jazycích (SGML) neobsahuje zavírací tag
 • Uživatelský zvýrazňovač - přidána podpora pro Euklid+
 • HEX editor - vložení binárního textu - docházelo ke změně znaků
 • HEX editor - zobrazení informací na stavovém řádku
 • Na vyšším DPI byly položky v menu malým písmem (problém vývojového prostředí, který se vrátil)
 • Průzkumník kódu pro Unix Shell script nepočítal se jménem funkce, obsahujícím tečku
 • Průzkumník kódu - po kliknutí se kurzor nenastavil do editoru v případě zapnutého chování
 • Kontrola pravopisu - občas výjimka
 • Porovnání textu - občas výjimka na posledním řádku
 • FTP - pokud není uveden rok ve vypisu souborů a měsíc a den byly dopředu, budu považovat rok za loňský
 • Šablony kódu - problém s řazením a písmenem "ch"
 • Autohotkey průzkumník kódu
 • Pascal průzkumník kódu způsobil v některých případech zatuhnutí programu
 • PHP přeformátování kódu pracuje s uloženým souborem. Nový neuložený soubor způsobil zatuhnutí programu
 • export zvýrazněného textu do RTF
 • Porovnání textu - občasná výjimka na změněném řádku
 • ISO 8859-2 - oprava automatické detekce kódové stránky
 • v titulku se chybně zobrazovala verze 32b vs 64b
 • zvýrazňovač pro Oracle SQL a text literals
 • Kapátko - opraveno vložení v 64b verzi
 • HEX editor - před vložením ze schránky je řetězec zkontrolován, zda obsahuje pouze povolené znaky
 • Hledání v souborech - ve výsledcích se nezobrazoval tabulátor
 • Windows Shell script zvýrazňovač - slova obsahující pomlčku byla vyhodnocena samostatně
 • Hledání v souborech - při černém pozadí nebylo vidět písmo
 • Autohotkey průzkumník kódu - oprava detekce definice funkce
 • Problém s nepřekreslením okna při přepnutí mezi PSPadem a Chrome based prohlížečem
 • ukládání souboru bez přípony - bude možné po přepnutí typu souboru v dialogu na *.*
 • opraven problém s chvilkovým zamrzáním u některých uživatelů při zvýraznění související závorky
 • Automatické doplňování (Ctrl+J) vložilo v případě uživatelského zvýrazňovače, který nerozlišuje velikost písmen slova velkými písmeny
 • překreslení pravítka při přetažení na monitor s jiným DPI
 • Multizvýrazňovač pro ASP <% %> nevyžaduje mezeru za/před znakem %
 • Hledání v souborech - po kliknutí na otevření souboru v okně s výsledky hledání se soubory otevřely prázdné
 • ošetřeno porovnání se souborem - při nestejném kódování skončilo výjimkou
 • překreslování náhledu na taskbaru
 • mnoho interních oprav souvisejících s unicode
 • Zalamování řádků v souvislosti se zvýrazněním souvisejících závorek způsobovalo výjimku

v5.0.1  17.2.2019

 • seznam otevřených souborů je uložen po každém otevření nebo zavření souboru
 • Porovnání souborů - funkce Obě okna do jednoho souboru označuje oddělovačem typ změn
 • Porovnání souborů - přidáno generování rozdílů zleva a zprava
 • HEX editor kopíruje text jako řetězec, takže jej umožňuje vkládat i do editoru
 • HEX editor - v hex části kopíruje jako hex řetězec, v textové části kopíruje jako text
 • Nastavení programu / přímá editace - AutodetectBinary má 3 hodnoty (0 vypnuto, 1 autodetekce zapnuta, 2 zapnuto s dotazem zda otevřít v HEX editoru)
 • funkce skriptu Sleep() volá ProcessMessages
 • dialog pro hledání/nahrazení zobrazuje počítadlo znaků před kurzorem pro pole hledat a nahradit
 • CSS zvýrazňovač - přidáno velké množství klíčových slov
 • SAS průzkumník kódu - přidána podpora maker
 • Průzkumník kódu pro XML rozbalí po načtení pouze první 2 úrovně
 • Průzkumník kódu pro PHP - třídy jsou automaticky rozbaleny
 • Průzkumník kódu - pokud je zadokován vlevo, záložka bude automaticky zobrazena
 • Nový průzkumník kódu pro KiBasic (typ ftKiBas pro uživatelský zvýrazňovač)
 • zarovnání uzlů ve stromě projektu
 • blikání při přepínání oken editoru
 • opraven problém s pomalostí zvýrazňovače pro protokoly (mail, URL, ...) v textu s dlouhými řádky
 • Stisk ESC zavřel průzkumníka kódu
 • Import z RTF do HTML (menu HTML)
 • Vložit ze souboru - opraven problém skódováním obsahujícím BOM
 • opravena autodetekce řecké ANSI kódové stránky (1253)
 • zatuhnutí při aktivním průzkumníkovi kódu
 • Multizvýrazňovač - začátek a konec kódu
 • Problém se zobrazením dlouhých řádků při zapnutém zvýrazňovači pro URL
 • Ikona programu se zobrazí na obrazovce, kde je okno programu
 • Windows Shell script - znak ^ ruší význam speciálních znaků
 • Windows Shell script - cmd jako přípona souboru byla zvýrazněna jako klíčové slovo
 • Windows Shell script - zvýraznění související závorky v kombinaci s ECHO
 • Cobol zvýrazňovač - zahrnutí podtržítka do povolených znaků ve slovech
 • PSPad 64 - kontrola pravopisu
 • HEX editor - oprava nahrazování bez dotazu delšího řetězce kratším
 • okno projektu - vykreslování řádků
 • okno výsledků hledání v souborech - vykreslování řádků
 • Když je otevřen projekt, zobrazuje se na stavovém řádku jméno prpojektu
 • Průzkumník kódu pro Unix shell script zahrnoval if a for do funkcí
 • Celoobrazovkový režim (F11)
 • zobrazení okna PSpadu při otevření souboru po minimalizaci všech oken pomocí Windows+D
 • přepnutí záložky při rozdělení 2 oken vedle sebe/nad sebe zrušilo rozdělení
 • PSPad help - nefungovalo hledání v helpu
 • Průzkumník kódu pro COBOL
 • Příkazový řádek z menu Nástroje způsoboval zamrznutí při spuštění v prostředí MS Dos
 • výsledek hledání v souborech - zobrazení celé cesty, znak & je ponechán beze změny
 • výsledek a hledání v hledání v souborech - po dvojkliku se kurzor nastaví do okna editoru
 • Cobol zvýrazňovač - pokud klíčové slovo bylo částí výrazu nnnn-
 • Projekt - výchozí kódová stránka se nenačetla z nastavení projektu
 • Projekt - kódová stránka nového souboru nebyla vytvořena podle nastavení projektu
 • Projekt - po načtení projektu nebyly zobrazeny informace na stavovém řádku

v5.0.0  20.4.2018

 • PSpad kód byl upraven pro Delphi 10.2. Plně Unicode prostředí nezávislé na regionálním nastavení. Příprava pro 64b verzi
 • nová správa kódování - PSPad podporuje 147 kódových stránek (zatím nejsou Kameníci)
 • nový dialog pro správu kódování (menu Kódová stránka) - umožňuje nastavit množinu používaných kódování pro menu
 • nový hromadný konvertor kódování (menu Kódová stránka)
 • nový formát souborových pluginů (viz readme v Plugin podadresáři)
 • kliknutí na jméno kódování na stavovém řádku zobrazí nabídku kódování
 • rychlá změna výchozího kódování přes Ctrl+Klik na položku v menu kódová stránka
 • soubory s lokalizací jsou nyní uloženy v UTF-8 s BOM
 • ASCII tabulka byla přepsána. Umožňuje výběr kódové stránky pro zobrazení obsahu včetně Unicode kódu znaku s přiřazenými entitami
 • Input dialog ve skriptování s automatickou historií
 • Hromadná změna kódování (menu kódová stránka) je nemodální, dvojklik nebo Enter umožňuje otevřít soubor ze seznamu pro kontrolu
 • Uživatelské konvertory jsou uloženy v podložce .\Convertor v kódování UTF-8. Konvertor rozšířen o regulární výrazy. Pozor, změnil se obsah definice, viz soubor Template.in_
 • Přidána anonymní statistika použití programu. Je možné to vypnout v nastavení programu / Program 1. Zatím bude pouze v developer verzi.
 • Přidána autodetekce kódové stránky ISO-8859-2
 • PSPad si pamatuje v průzkumníkovi souborů výšku seznamu souborů
 • Průzkumník kódu pro PHP - přidány návěští
 • HTML zvýrazňovač - přidáno zvýraznění souvisejícího MAIN
 • HexEditor - přepsáno hledání/nahrazení, odstraněn problém s 00 v hledaném řetězci
 • Přidána automatická kontrola nové verze po startu programu. Parametry si řídíte v nastavení programu / Aktualizace.
 • PSPad automaticky zapne víceuživatelské prostředí, pokud jej ručně uživatel uloží do Program Files
 • překladatelé mohou použít \n pro zalomení textu pro resource stringy - začínající na rs_
 • systémové dialogy byly změněny do vzhledu PSPad 4
 • C++ - přidána nová klíčová slova z verze 9.9 a 11
 • Cobol - přidáno 114 nových klíčových slov (GnuCobol, Open Cobol)
 • spuštění kontroly pravopisu zobrazí dialog pro nastavení kontroly, pokud nebyl dosud vybrán slovník pro kontrolu pravopisu
 • spuštění externí nápovědy jako URL akceptuje i proměnné %lword% a %uword% (aktuální slovo převedené na malá nebo velká písmena)
 • nový průzkumník kódu pro rodinu TeX jazyků (LaTeX, ConTex, ...)
 • HTML TiDy bylo aktualizováno na verzi 5.4
 • vývojové prostředí Delphi bylo aktualizováno z Delphi 10 Seattle to Delphi 10.2 Tokyo
 • ASCII tabulka - tisk je nově realizován přes HTML stránku a prohlížeč. soubor "pspadasciichart.html" zůstává úmyslně v %temp%
 • Informace o souboru - šířka sloupců v mřížce se řídí šířkou okna, v rámci spuštění programu si okno pamatuje výšku a šířku
 • Řazení rozšířeno o řazení podle reverzního řetězce
 • Průzkumník kódu se zpracovává ve vlákně => zrychlení startu programu
 • TeX rodina - přidány víceřádkové komentáře \bC ... \eC
 • Kompiler se zachycením výstupu se spouští ve zvláštním vláknu na pozadí
 • FTP umožňuje nahrát obecné soubory (pravá myš nebo ikonka na FTP toolbaru). Dialog umožňuje vybrat víc souborů najednou.
 • Změny na formuláři dávkové konverze kódování pro větší intuitivnost
 • PowerPro průzkumník kódu - změny v zobrazení proměnných
 • Kompilace se zachycením výstupu běží na pozadí
 • FTP klient si pamatuje hesla, pokud nejsou zadána v FTP připojení. Zmanená to, že bude požadovat po uživateli heslo pouze jednou v rámci svého běhu.
 • Průzkumník kódu pro TeX - přidány \def a \define
 • Průzkumník souborů - funkčnost přejmenovat v kontextovém menu na souboru
 • Průzkumník kódu si pamatuje stav při občerstvování
 • Záloha a obnovení konfigurace změněno z CAB na ZIP, přidány nové konfigurační soubory (Nastavení programu / Zálohování)
 • podpora pro TexInfo v uživatelském zvýrazňovači
 • Volitelná možnost spuštění kompileru na pozadí (jako výchozí nezvoleno). Smysl má pouze pokud kompilace trvá déle.
 • Zrychlení průzkumníka kódu
 • Import z CSV - přepsáno na standardní podporu kódových stránek
 • Hledání v souborech - přepsáno na standardní podporu kódových stránek
 • File type plugin může být i BAT soubor jako prostředník při transformaci parametrů pro libovolný command line nástroj. Více informací v souboru .\plugins\FileType\Readme.txt
 • Přidána podpora pro získání textu z PDF pomocí PDFToText (http://www.foolabs.com/xpdf/) s použitím BAT file type pluginu
 • Přidána podpora pro plnění konfigurace FTP (PSPadFTP.ini) skriptem. Heslo je možné do souboru zapsat pomocí proměnné PlainPassword=čitelné_heslo. PSPad při prvním použítí FTP všechna čitelná hesla zakryptuje a PlainPassword řádky odstraní
 • Zvýraznění párových záložek a tagů při zalomených řádcích je zpět. Hlaste prosím všechny problémy
 • Take Command TC/TCC batch files uživatelský zvýrazňovač od uživatele qwerky
 • Nová funkce skriptování tabColor(string) vrátí/nastaví barvu záložky souboru. Parametr je řetězec ve formátu RGB ("RRGGBB")
 • Stavový řádek zobrazuje pozici kurzoru ve formátu: řádek:sloupec(pozice znaku). Rozdíl je při skutečných tabulátorech
 • Hash generátor byl přepsán. Nyní podporuje MD5, SHA1, SHA2
 • Python zvýrazňovač - nová klíčová slova, zařazení slov do správných kategorií
 • Import FTP serverů z FileZilla importuje i Base64 zakódovaná hesla
 • implementován nejnovější správce pamětu FastMM4
 • uložení barevného scématu nyní ukládá i barvy pro porovnání souboru a barvy párových značek
 • dialog pro hledání umožňuje nastavit záložky na místě nálezů a následně pak přecházet po výskytech přes ALT Up/Down
 • Perl zvýrazňovač - částečná implementace zvýraznění 'q' funkce
 • Oracle zvýrazňovač - částečná implementace zvýraznění 'q' funkce
 • Otevřít soubor z internetu pracuje s HTTPS
 • OpenSSL knihovny aktualizovány na verzi 1.0.2n
 • oddělena verze 5 a 4. Oddělení se týká vzájemného spouštění, ukládání informací do souboru apod. Obě verze mohou běžet současně - otevření souboru z kontextové nabídky bude brát poslední spuštěný PSPad.
 • při změně kódové stránky na otevřeném souboru je soubor označen jako "změněný"
 • HTML zvýrazňovač - přidáno klíčové slovo "picture"
 • nová funkce Zpakovat JSON v menu Formát je opakem funkce přeformátovat JSON
 • Unix shell script akceptuje znak tabulátoru u komentářů
 • načítání souboru s oblíbenými odkazy skončilo v některých případech chybou
 • kontrola pravopisu končila chybou
 • dialog nastavení pro HighDPI
 • záložky souboru při HighDPI
 • JScript průzkumník kódu - funkce deklarovaná jako var
 • kompilátor se zachycením výstupu způsoboval na Windows 7 zamrznutí programu
 • Průzkumník kódu pro Pascal . opravy spojené s blokovým, komentářem a direktivami
 • Monitor schránky a problém s klávesovými zkratkami (Del apod.)
 • Kontrola pravopisu způsobovala vyjímku, pokud zůstala aktivní po uzavření všech souborů
 • MarkCurrentFileTab volba ze speciálního nastavení je opět funkční
 • Dávková konverze CP způsobila vyjimku, pokud byl program spuštěn z Program Files jako portable - nezapsala se historie
 • Nastavení kontroly aktualizací nenačetlo nastavení do dialogu Nastavení programu
 • Ošetřeno načtení poškozeného projektu při startu
 • Přímá editace mapy kláves byla prázdná při výchozím rozložení
 • Významná oprava autodetekce kódové stránky. Kódová stránka bude detekována až od orčitého počtu významných znaků.
 • Chyba "nedostatek paměti" při zavírání velkého souboru
 • Oprava několika dalších chyb ze zaslaných logů
 • Ošetřena chyba při zavírání více oken "UpdateTabIcons"
 • odhalena a opravena další příčina problikávání záložek
 • zvýraznění aktuální záložky souboru při používání vlastních barev záložek
 • Linux Shell script - oprava komentářů
 • chyba při přepnudí do HEXa zobrazení z nového souboru
 • vadný textový soubor dokázal natvrdo shodit PSpad a způsobit ztrátu nastavení programu
 • nastavení externí nápovědy ve formě URL nepředávalo proměnnou %word%
 • načtení speciálního nastavení zvýrazňovačů
 • zobrazení speciálních znaků s nastavenou šířkou tabulátoru na 2 znaky při malé velikosti písma nezobrazovalo část písmene za tabulátorem
 • průzkumník kódu pro C++ zahrnoval jako funkce i kód, který tam nepatřil
 • průzkumník kódu pro SQL - odstranění komentářů před zpracováním
 • problém s načtením nastavení zvýrazňovačů ze záložky upřesnit po startu programu
 • velikost položek menu na obrazovkách s ezvýšeným DPI
 • hlavička mřížky s informacemi o projektu
 • Ulozit projekt jako bylo nedostupné, pokud nebylo otevřeno žádné okno editoru
 • po kompilaci se nenačetl obsah logu ze souboru
 • průzkumník pro TeX a \paragraph mimo strukturu
 • průzkumník pro PHP - špatná detekce pro label
 • přípona LOG byla přiřazena k TeX a způsobovala vyjímku při spuštěném průzkumníku kódu
 • Kontrola pravopisu - některá tlačítka jako "přeskakovat" nebyla funkční
 • dialog seřadit - dle délky, řetězec reverzně
 • uzavření rozděleného okna způsobilo v některých případech vyjímku
 • Cobol průzkumník kódu - COPY na začátku při volné formě
 • Chytré doplňování párových znaků - přeskakování zavíracího párového znaku
 • Uživatelský zvýrazňovač, TexInfo komentář a znak @
 • Hledání v HEX editoru
 • Záložky souborů ve více řadách ve spojení s maximalizací a zrušením maximalizace hlavního formuláře
 • Vložit jako HTML
 • Hledání v souborech - vložení označeného textu jako hledaný text v dialogu
 • C++ průzkumník kódu a funkce
 • ikonky souborů na záložkách po uzavření souboru
 • svislá čára na pozici kurzoru - chybné zobrazování v souboru s reálnými tabulátory
 • autodetekce kódové stránky - CP1250 vs ISO-8859-2
 • funkce Vložit text do řádků vkládala další odřádkování
 • funkce přehodit řádek nahoru/dolů s následným UNDO a REDO a aktivní volbou Automatické odsazení vložila na konec řádku mezery, pokud je obsahoval druhý řádek na začátku
 • PSPad x64 Hexeditor - access violation v některých případech
 • Funkce na duplikaci řádku
 • Záložky souborů jako tlačítka - při více řadách byl částečně skrytý poslední řádek záložek
 • Ctrl+kolečko myši pro zvětšení písma v editoru
 • Pravítko - výška pravítka při hodně velkém písmu
 • TextDiff - při porovnání se souborem na disku se kódová stránka bere podle původního souboru
 • klávesa ESC zavřela v některých případech průzkumníka kódu, pokud byla volba Ukončit na ESC vypnuta
 • funkce Seřadit vkládala prázdný řádek
 • Kopírování řádku (menu editace / Operace s řádky) v případě řádku s mezerami na začátku následovaná UNDO a REDO vložila na konec řádku mezery
 • Contex průzkumník kódu způsobil zatuhnutí programu s některými soubory
 • HTML multizvýrazňovač - nebyl rozpoznán tag script jako začátek skriptu
 • Nastavení programu / registrované typy a definice uživatelského zvýrazňovače neumožňovalo zadat znak "+" v příponě
 • chybná detekce kódové stránky pro prázdné unicode soubory, obsahující pouze BOM
 • přeformátování odstavce způsobilo zatuhnutí programuy pokud byla pozice pravého okraje nastavena na 0
 • Windows Shell script - zvýraznění závorek
 • okno Projektu - nefungovalo Drag/Drop
 • Zkomentovat/Odkomentovat řádek - zůstane zachována pozice kurzoru, funguje i pro prázdný řádek
 • menu Okno / Barva záložky nezobrazovalo barvu aktuálního okna
 • soubor v čínštině se speciálními znaky - nebyl korektně zobrazen čínskými znaky
 • problém se zobrazováním nápovědy
 • Průzkumník kódu způsoboval zatuhnutí programu
 • opravena chyba při detekci kódové stránky
 • Hromadná změna kódové stránky nezachovala konce řádků dle původního souboru
 • Hromadná změna kódové stránky při konverzi do UTF-8 vždy zapsala BOM
 • Unix Shell Script - komentář začínající na #!
 • Windows shell script - přidána klíčová slova: net, use
 • Windows Shell script - pomlčka v proměnné
 • Kopírování řádku (menu edit), pokud byla označena část řádku
 • Perl - oprava špatného zvýraznění závorky v případě, že se v kódu nacházela escapovaná závorka
 • opraven problém s toolbarem při startu PSPadu jako maximalizovaného
 • Uživatelské konvertory - problém se směrem konverze
 • Ctrl+kolečko myši zvětšovalo/zmenšovalo písmo, ale současně skrolovalo
 • kopírování a duplikace řádku, pokud byl při označení řádku kurzor na začátku dalšího
 • JSON reformát - pokud byl soubor na jednom velmi dlouhém řádku (víc jak 1 milion znaků), pak zůstalo pár posledních znaků na konci
 • velikost písma v menu s vysokým DPI

v4.6.2  1.3.2017

 • nový průzkumník kódu pro Cisco IOS, nastavitelný v definici uživatelského zvýrazňovače
 • řazení řádků podle délky řádku (menu Úpravy / Seřadit)
 • hedat předchozí/následující - kurzor již neskáče v rámci označeného slova ale rovnou je hledán předchozí/následující výskyt
 • Nová volba v nastavení programu / Potvrzování. Je možné nastavit velikost souboru, nad kterou PSPad zobrazí dotaz na otevření souboru. zadaná velikost je v MB, hodnota 0 funkci vypíná.
 • FTP připojení - tlačítko Obnovit vždy provede znovupřipojení k FTP serveru
 • nový uživatelský zvýrazňovač PowerPro včetně průzkumníka kódu
 • Seznam souborů (Ctrl+Alt+O) - nový formulář s možností filtrování v menu Okno. V seznamu se zobrazují otevřené soubory + soubory projektu. Slouží pro rychle nalezení, případně otevření souboru
 • Uživatelský zvýrazňovač - přidán nový styl komentáře pro ";". Na rozdíl od existujícího Basic stylu při použití INI stylu komentář začíná pouze jako první znak na řádku
 • ABB Rapid - průzkumník kódu rozšířen o lokální procedury a traps
 • nová akce aRemoveDuplicitiesCI - odstraní zdvojené řádky bez ohledu na velikost písmen
 • panel Oblíbené - přidány klávesové zkratky: otevřít odkaz (Enter), otevřít výchozím programem (Alt+Enter), editovat odkaz (Ctrl+Enter)
 • Nová sada ikon PSPad_64 pro 4k displeje
 • odstraněn memory manažer - to by mohla být příčina problémů na novějších operačních systémech
 • velikost LOG okna v rezimu memo
 • Připojení na FTP z menu v případě, že okno FTP klienta je zavřené
 • Stavový řádek - problém se zobvrazením čísla řádku při 4k rozlišení
 • Průzkumník kódu pro PL/SQL - opravena detekce sequence
 • Průzkumník kódu pro C++ a funkce, začínající na switch se nezobrazila
 • Porovnání textu se souborem na disku - s použitím externího nástroje se obsah před porovnáním uloží do dočasného souboru
 • Pravý okraj - nastavení nerespektovalo individuální nastavení u zvýrazňovače
 • Hledání v souborech - nechtěné doplňování hledaného výrazu
 • Hledání s regulárními výrazy - zástupný výraz /w obsahuje i znaky s diakritikou (respektuje národní prostředí)
 • zapnutí kontroly pravopisu spouštělo UNDO operaci
 • zarovnání čísel řádků s řádky v editoru při ExtraLineSpacing > 1
 • pokud je počítač uzamknutý, jsou všechny akce na pozadí pozastaveny
 • opraven popisek v nastavení programu / Editor 2 pro chování potvrzení automatického doplňování
 • velikost záložek levého panelu nástrojů při vysokém rozlišení
 • výška záložek souborů při vyrokém rozlišení
 • velikost písma na měřítku v okně editoru při vysokém rozlišení
 • záložky souborů
 • náhled z webserveru po spuštění programu
 • FTP - rok ve výpisu souborů na některých nestandardních FTP serverech
 • FTPS způsobovalo zatuhnutí programu po delší době neaktivity
 • vložit Datum a čas převádělo formátovací znak "/" na tečky.
 • Unix Shell Script - oprava řádkového komentáře
 • Seznam souborů (menu Okno) po dvojkliku na otevřený soubor neaktivoval příslušné okno

v4.6.1  4.7.2016

 • zvýrazňovač Cascading Style Sheet byl přejmenován na CSS
 • statistika souboru v seznamu znaků zobrazuje všechny znaky, i pod #32
 • sekce Special settigs v nastavení programu doplněna o parametr MaxWrapSize, který omezuje velikost souboru pro zalomení řádků po otevření. Výchozí hodnota 200000 bajtů
 • CaseSensitiveAutoComplete - nová volba v Nastavení programu (sekce Special settings) určuje chování Automatického doplňování. 0 - rozlišuje velikost písmen, 1 - nerozlišuje velikost písmen, 2 (výchozí) - chování určuje zvýrazňovač.
 • v Log okně je možné hledat další/předchozí error tlačítky v levé části LOG okna nebo pomocí standardních akcí Najít další/Předchozí (F3/Shift+F3)
 • nová volba ve Special settings - SortScriptMenu = 1/0. Nastavení na "0" vypne řazení položek v menu skript (původní chování).
 • Uživatelský zvýrazňovač - nová volba Vektory - podpora zápisu vektorů např. pro MathLab
 • hlavičky seznamu souborů na panelech soubory a FTP se lokalizují
 • skriptování - nová funkce splitWindow([intetger]): integer. Vrací nebo nastavuje rozdělení okna: 0 - nerozděleno, 1 - svislé rozdělení, 2 - vodorovné rozdělení
 • zrychlení při hledání/nahrazování
 • nová akce aFTPConnect (Shift+Ctrl+F) umožní připojit se k FTP pomocí klávesnice bez myši. Je dostupná i v menu Soubor, jde využít ve skriptování atd.
 • PSPad FTP klient používá příkaz FEAT na zjištění podpory MLSD, dříve příkaz HELP
 • aktualizace knihovny Synedit pro komunikaci - přidána podpora pro další TLS standardy
 • menu Script je nyní seřazeno dle abecedy
 • SafeSaveFile (0/1) - nová volba v Special settings. Použití, pokud editujete soubory v synchronizovaných složkách nebo sdílených složkách virtuálního stroje apod. Soubor je uložen nejprve do dočasné složky a následně zkopírován do cílové složky - operace proběhne najednou.
 • přetažení textu z externích aplikací do okna PSPadu je zpět
 • Drag/Drop porovnání textu - nová funkce. Při tažení souboru nad okno editoru se zobrazí v pravém horním rohu obdélník s nápisem "TextDiff". Pokud pustíte soubor do obdélníku, provede se porovnání textu s aktuálním souborem.
 • přetažení souboru na plochu editoru s klávesou Shift spustí porovnání souborů
 • Visual Basic - přidáno klíčové slovo "friend" včetně podpory v průzkumníku kódu
 • skutečné tabulátory v TXT souborech pokud byla aktivní volba Zvyraznit URL adresy při vypnutém zvýrazňovači v nastavení programu / Program 2
 • Windows Shell script zvýrazňovač - opravy proměnných a řetězců
 • výjimka při označování textu v TextDiff okně
 • ošetřen FTP list výpis bez roku v rámci různých časových zón
 • naplnění hledání v seznamu souborů FTP při nepřipojeném FTP
 • Windows Shell Script - oprava návěští s pomlčkou
 • odstraněna zapomenutá zpráva při spuštění externího nástroje na porovnání
 • reálné tabulátory v HTML multizvýrazňovači
 • průzkumník kódu pro STL - nyní zahrnuje i funkce s deklarací STRING [nn]
 • zobrazení pravého okraje nelícovalo s pravítkem
 • záložky souborů - na 4k displejích nebyl vidět celý název souboru
 • detekce změny souboru
 • FTP pracuje i se jmény souboru se speciálními znaky, např. Soubor_14:33.txt
 • Hledat/Nahradit - oprava nefunkčního Kopírovat/Seznam
 • PSPad nyní otevře soubory zamknuté jinou aplikací (logy, a.t.d.), pokud zdrojová aplikace umožňuje čtení
 • BAT zvýrazňovač - proměnné uvnitř řetězce způsobily nefunkčnost zvýražnování souvisejících závorek
 • Uživatelský zvýrazňovač - zvýraznění řetězců aa'string', např. CodeV
 • Panel oblíbených - odkaz nebyl uložen, pokud byl vytvořen přetažením souboru nebo složky z venku PSPadu, např. z průzkumníka Windows
 • Log okno - upraveno pro vysoké DPI
 • změna seznamu ignorovaných souborů v nastavení programu se projevila až po restartu programů
 • Unix Shell Script - nebylo zvýrazněno "false"
 • Hledání v souborech při nerozlišování velikosti písmen
 • Visual Lisp - řádkový komentář, který začínal hned za textem

v4.6.0  3.10.2015

 • provedeny optimalizace pro zrychlení startu programu
 • nový průzumník kódu pro Oberon 2
 • nová akce aRightEdgeToCursor (Nastavit pravý okraj na pozici kurzoru). V nastavení programu / Mapa kláves / Show je možné přiřadit klávesovou zkratku a pak rychle nastavovat pozici pravého okraje
 • MS-Dos batch zvýrazňovač se přejmenoval na Windows Shell Script
 • JSON - nový uživatelský zvýrazňovač včetně podpory průzkumníka kódu
 • MarkCurrentFileTab - nový parametr ve Special settings (0 výchozí). Po nastavení bude PSPad zvýrazňovat aktuální záložku podtržením
 • Svislá čára na pozici kurzoru - nová funkčnost, která zobrazuje svislou čáru na pozici kurzoru. Nastavitelná v Nastavení programu Editor 1, výchozí nastavení je vypnuto.
 • InfoBasic - nový parser kódu pro uživatelský zvýrazňovač
 • Nastavení zvýrazňovačů - možnost nastavit skutečné tabulátory na úrovni zvýrazňovače. Přepínač má 3 stavy, přičemž třetí stav bere nastavení z Nastavení programu.
 • Vytvořit nečíslovanou záložku - funkce byla rozšířena na nastavit/smazat nečíslovanou záložku
 • Hledat/Nahradit v souborech - pokud není zapnuta volba v nastavení programu / Nástroje na přednaplnění řetězce pro hledání, PSPad nabídne poslední hledaný řetězec
 • TiDy a PHP přeformátování - možnost definovat klávesové zkratky pro profily. Formát: [nazev profilu*zkratka]
 • Pravý okraj - možnost nastavit v závislosti na jazyku (nastavení zvýrazňovačů)
 • Hledání v souborech - nový přepínač, který umožní nechat dialog otevřený po hledání
 • Výpočty v bloku - vylepšeno zvládání různých číselných formátů
 • Průzkumník kódu pro QBasic
 • PSPad bude kontrolovat zmenu souboru po spusteni externi aplikace - případ, kdy externí aplikace mění otevřený soubor/y
 • Průzkumník kódu - přidána podpora pro FiveWin
 • Uživatelský zvýrazňovač - možnost definovat vlastní Esc znak
 • Průzkumník kódu pro Autohotkey - přidána podpora tříd
 • Externí nástroj na porovnání (nastavení programu / porovnání souborů). Je možné nastavit externí nástroj, který bude použit místo integrovaného.
 • XML converter - nový uživatelský zvýrazňovač + průzkumník kódu (Michael Seume)
 • nová volba ForceSaveWork=0/1 (Nastavení programu / Přímá editace) ukládá otevřené soubory a historii po každé změně místo standardnícho chování při ukončení programu
 • Automatické doplňování bylo přepsáno do unicode
 • v šablonách pro HTML změněn charset na utf-8
 • při změně jazyka se zobrazuje žádost o pomoc s lokalizací, pokud soubor obsahuje víc jak 10 nepřeložených řetězců
 • zvýraznění aktuální záložky souborů - nová volba HighlightCurrentFileTab v sekci [special settings] v nastavení programu přímá editace s hodnotami 1/0 (zapnuto/vypnuto)
 • nová funkce Otevřít v nové instanci otevře okno v nové instanci PSPadu. Najdete v menu Okno a na pravou myš na zálořce souboru
 • nastavení v sekci [special settings] bude vždy seřazeno podle abecedy (je třeba nejprve použít tlačítko OK nebo Použít v nastavení programu)
 • oprava problému se zavíráním okna s rozděleným souborem
 • průzkumník kódu pro ABB - oprava detekce funkcí
 • barva záložky - opravena lokalizace textu na kontextovém menu záložek souborů
 • zamykání souborů pomocí R/O atributu
 • šablony kódu (Ctrl+mezerník) - opraveno zobrazení pro extrémní DPI
 • automatické doplňování (Ctrl+J) - opraveno zobrazení pro extrémní DPI
 • spuštění s parametrem v případě, že PSPad již běží, první je přepínač a cesta souboru není v uvozovkách
 • hledání v souborech a označený text v editoru se nepřenesl do políčka hledat
 • průzkumník pro Java Script - opraveno výchozí seřazení
 • Automatické doplňování - opraveno dohledávání s diakritikou
 • opraveno ukladani semigrafiky do OEM kódové stránky
 • podpora UTF-8 pro surrogate pairs
 • zobrazování unicode znaků na statusbaru včetně surrogate pairs
 • dokumentační komentář v nastavení zvýrazňovačů byl omezen na 2 znaky
 • pokud se soubor nepodaří otevřít v UTF-8, je otevřen jako ANSI
 • soubor po obnovení nerespektoval limit pro zvýraznění syntaxe
 • při vypnutí zvýraznění syntaxe je použita výchozí barva aktuálního řádku
 • Průzkumník kódu - C++ kód bez funkcí
 • otevření souboru s R/O atributem nenastavilo v PSPadu režim jen pro čtení
 • svislá čára za posledním znakem u některých písem
 • Průzkumník kódu pro Autohotkey - chybné zobrazení volání funkci uvnitř funkcí
 • BAT zvýrazňovač - opravy ve zvýrazňování echo řádků
 • zamykání souborů - při otevření chyběla informace o tom, že soubor je uzamčen jiným uživatelem
 • zamykání souborů pomocí R/O atributu a Uložit vše
 • změna při stisknutí Storno v průběhu ukončování programu
 • BAT zvýrazňovač - zvýrazňování návěští za CALL, vykřičníkové proměnné, podmínky
 • položka Kontrola HTML byla v některých případech nepřístupná
 • atributy souboru u souborů se jmény obsahujícími unicode znaky
 • LaTex - zvýrazňování složených závorek
 • Průzkumník pro FiveWin detekoval CLASS i v blokovém komentáři
 • historie parametru %input% pro externí programy a kompilátor
 • BAT zvýrazňovač - zvýrazňování závorek v podmínkách s proměnnými
 • zvýraznění aktuální záložky při nepoužití témat operačního systému
 • HEXA editor - ošetřen případ, kdy je v HEX editoru nastaven 1 bajt na sloupec přepne se zobrazení z textu na HEX v unicode souboru
 • Rozdělení okna - šířka tabulátoru dle nastavení zvýrazňovače
 • obnovení stavu souboru při otevření - záložky za koncem souboru se neobnovují
 • hledání v souborech - problem s historií složky pro hledání
 • BAT zvýrazňovač - ošetření případu %( v řetězci, Call a další opravy
 • Tisk - adresář v tisku je zkrácen tak, aby nezasahoval do změny
 • PHP zvýrazňovač - oprava chyby /*/
 • BAT highlighter - label v CALL a proměnné s modifikátory
 • Čára pravého okraje nebyla vidět s aktivní volbou čára na pozici kurzoru
 • možnost změny šířky pravého panelu nástrojů (průzkumník kódu, ASCII, ...)
 • Hledání/nahrazení v souborech - zapisování historie

v4.5.9  1.3.2015

 • při vypnutých tématech je aktivní záložka zvýrazněna tučnou čarou pod jménem souboru
 • Průzkumník kódu pro Tcl/Tk - přidána podpora pro víceslovná jména procedur
 • barva záložky se týká záložky, nad kterou bylo menu vyvolané. Dříve aktuální záložky
 • TiDy - pokud v konfiguračním souboru TiDycfg.ini existuje sekce [Check Only], pak se parametry z této sekce použijí pro kontrolu HTML (menu HTML/Kontrola HTML - Ctrl+F10)
 • Nový skript pro zarovnání VB kódu od Marcus Roming - najdete mezi skripty
 • PHP zvýrazňovač - přidána nová klíčová slova pro PHP 5.6
 • Úpravy dialogu přepočet číselných soustav (viditelné celé binární číslo, kopírování Ctrl+C, ...)
 • Nová funkce - obnovit poslední otevřený soubor (menu Soubor / Special)
 • program nyní pracuje korektně i v prostředí s extrémními hodnotami DPI. Pokud používáte zvětšení fortů 125% a vyšší, doporučuji nastavit ikony pro menu a panel nástrojů na PSPad_24 (Nastavení programu / Program 1). Pokud používáte přenosný PSPad na počítačích s různě nastaveným DPI, velikost ikon pro menu a toolbar se přizpůsobí nastavení obrazovky.
 • Průzkumník kódu - přidána podpora pro poznámky v kódu. V uživatelském zvýraňovači a nastavení zvýrazňovačů si definujete řetězec, identifikující poznámku, např. @ToDo. Vše za touto poznámkou se zobrazí v průzkumníku kódu
 • CSS zvýrazňovač - přidána podpora LESS comment
 • FTP - nová funkce pro SSL/TLS - možnost volby Prot P nebo Prot C
 • skriptování - nová funkce topLineIndex() - nastavuje první řádek nebo vrací index prvního řádku v okně editoru
 • skriptování - nová funkce linesInWindow() - vrací počet řádků v okně editoru
 • skriptování - nová funkce setWaitCursor([boolean]) - nastaví/zruší kurzor "přesýpací hodiny". Použití pro déle běžící skripty
 • Ctrl + Levé tlačítko myši v editoru označí celé slovo
 • Nastavení programu / Nastavení nástrojů - nová volba, která zapne zapamatování stavu Nahradit v dialogu Hledat/Nahradit v souborech
 • FTP panel - nové políčko pro rychlé hledání
 • nová sada větších ikon 24x24px.
 • Možnost nastavit jiné sady ikon pro toolbar a menu (Program settings / Program 1). Tato možnost dovolí nastavit větší ikonky pro panel nástrojů a menší pro menu. Pokud používáte vyšší rozlišení nebo větší velikost písma, je možné nastavit větší ikonky i pro menu nebo naopak menší pro panel nástrojů. Panel nástrojů i menu se automaticky přizpůsobí velikosti ikon.
 • při překročení velikost pro multizvýrazňovač, PSPad použije zvýrazňovač podle souboru. Dříve se použil základ multizvýrazňovače. Např. pro velký PHP soubor to bude nyní PHP zvýrazňovač místo HTML zvýrazňovače.
 • nová výchozí sada ikonek pro tlačítka a menu. Stará je dostupná při výběru sady PSPad classic. Připravuji větší sadu pro tlačítka toolbaru
 • nový PHP beautifier - přeformátování PHP kódu (v menu HTML)
 • Průzkumník kódu - možnost vypnutí obnovení při uložení v Nastavení programu / Nástroje
 • dialog Hledání/nahrazení v souborech při zobrazení neruší stav pro nahrazení a nemaže nahrazovací řetězec
 • zvýrazňovač Cobol - upřesnění - přidána tlačítka pro nastavení výchozího přísného a volného režimu
 • informace o nemožnosti otevření souboru byla rozšířena o systémové chybové hlášení
 • HEX editor - počet bajtů na řádek a sloupec je možné volně editovat
 • zamykání souborů a uložení souboru jako neodemklo původní soubor
 • MSDos batch zvýrazňovač - oprava zvýraznění závorek s ECHO
 • FTP klient, MLSD výpis bez vrácení data a času způsobilo výjimku
 • HTML zvýrazňovač - oprava složených závorek v textu s vypnutou podporou šablon
 • Průzkumník kódu - volba Obnovení po uložení souboru v Nastavení programu / Nástroje se neuložila
 • opravy chyb při vykreslování v komponentě editoru
 • Cobol zvýrazňovač - první řádek se zvýrazňoval jako komentář, pokud kurzor stál na indikátoru *
 • pokud se PSpad spustil se souborem bez cesty jako parametr, v hlavičce pak nebyla uvedena cesta
 • dialog Hledat/Nahradit na systému s větší velikostí fontů
 • Unix Shell Script - oprava zvýraznění komentářů
 • volání šablon pomocí Shift+Space - pokud není šablona nalezena, zobrazí se seznam
 • Cobol průzkumník kódu - pokud COPY předcházel kód, nezobrazil se řádek v průzkumníkovi
 • PHP a pokračovací komentář - na řádek se vkládaly nechtěné mezery
 • Blikání editační části při pohybu kurzoru
 • LOG parser - ošetření situace, kdy v LOGu byla relativní cesta
 • konverze výběru na PHP proměnnou pro jeden řádek (menu HTML/konverze)
 • spuštění PSpadu se souborem jako parametr bez cesty při již běžícím programu
 • otevření souboru pomocí masky v případě, že PSPad již běží
 • prázdný help - v případě, že je PSPad spuštěn ze síťového disku jako víceuživatelský, bude ve složce %AppData%\PSPad vytvořena kopie souboru s nápovědou.
 • WWW náhled a mizející kurzor
 • FTP log - kopírování obsahu do schránky přes pravou myš
 • záložky souborů - jméno souboru při nastavení extrémních DPI
 • související závorky a klíčová slova na systému Win 8.1 a vyšším se zalomením řádků
 • opraveno rozpoznání "google" Java scriptů v HTML multihighlighteru
 • oprava přetažení obrázku do HTML se stisknutou klávesou CTRL - typ obrázku v tagu
 • problém s čárou za posledním znakem při použití fontů jakou courier new
 • Ctrl+DblClik - označení textu mezi uvozovkami nebo apostrofy
 • FTP klient - další oprava pro MLSD příkaz
 • oprava PHP zvýrazňovače - chybějící klíčová slova
 • oprava porovnání souborů
 • odstraněna většina blikání při změně velikosti okna
 • mizející kurzor po návratu z preview okna
 • vyjímka při porovnání souborů
 • šířka levého panelu v případě, že zavíráte PSPad se skrytým panelem
 • spouštění programu s parametry a souborem, neuzavřeným v uvozovkách

v4.5.8 3.9.2014

 • Integrace do systémového menu pomocí DLL knihovny (děkuji John Brandwood - https://sourceforge.net/projects/editwith)
 • Okno Hledat/Nahradit je možné rozšiřovat, šířka je zapamatována
 • FTP - přidána detekce MLSD příkazu (nový formát seznamu souborů). Pokud nebude příkaz serverem podporován, PSPad použije starý LIST příkaz.
 • Detekce změny souboru byla rozšířena z časového razítka i o změnu velikosti souboru. Kontrolují se oba údaje současně.
 • přidán systém zamykání souborů v Nastavení programu / Nástroje. Je možné si vybrat metodu pomocí atributu R/O nebo zvláštního souboru se zámkem
 • FTP - přidána podpora pro MLSD výpis souborů (standard + zrychlení výpisu). Pro staré servery nepodporující MLSD je možné to vypnout v nastavení připojení k FTP
 • FTPS - v logu se zobrazují informace o verzi SSL knihovny + certifikátu serveru po připojení
 • aktualizovány knihovny Synapse (FTP, HTTP), MP Hex editor
 • HEX editor - možnost tisku přes náhled přes tiskem
 • PHP zvýrazňovač - přidána podpora `příkaz`
 • průzkumník kódu - automatické obnovení při uložení souboru
 • skriptování, funkce getVarValue rozšířena o proměnnou %word%, vracející slovo pod kurzorem
 • nová definice uživatelského zvýrazňovače KRL (KUKA robots) včetně průzkumníka kódu
 • přeformátování CSS do strukturovaného odřádkuje mezi selektory
 • aktualizované TiDy s podporou HTML5
 • přidána detekce nových verzí OS
 • průzkumník kódu po občerstvení zůstane rozbalený stejně jako jej uživatel rozbalil
 • počet uživatelských zvýrazňovačů byl zvýšen z 5 na 10
 • indikace CAPS lock na statusbaru
 • projekt z adresáře zahrne do projektu i prázdné složky
 • přidány ikonky programu ve vyšším rozlišení. V některých případech je třeba přebudovat IconCache, aby se větší ikonka projevila
 • nová funkce Odstranit duplicitní řádky (menu Úpravy / Manipulace s řádky) odstraní z textu duplicitní řádky bez nutnosti řazení
 • nalezení související závorky - výsledná pozice kurzoru bude používat nastavení programu / Editor 2 - výsledek hledání.
 • HTML zvýrazňovač - přidáno zvýraznění párových tagů center a font
 • funkce Označení tagu byla rozšířena - nyní je možné označit tag i ze strany konečného párového tagu
 • Automatické doplňování - v nastavení programu / Editor 2 nová volba, která umožňuje předchozí chování, kdy mezerník nepotvrdí položku, ale vloží mezeru
 • dialog formátování kódu - přidáno tlačítko použít - provedení změny bez uzavření dialogu. Stávající tlačítko OK provede změnu a zavře dialog.
 • dialog pro hledání/nahrazení má větší šířku
 • funkce Informace o souboru / Počet znaků zobrazuje nyní všechny znaky od hodnoty 33 výš, nejen písmena
 • možnost předat jako parametr masku souborů (c:\files\*.txt). Maska může být pouze ve jménu souboru, ne v cestě. Počet souborů je omezen na 100.
 • možnost nastavit kompatabilitu interního HTML prohlížeče do verze IE 7..IE 10 (Nastavení programu / Integrace do systému)
 • informace o souboru - doplněna možnost zkopírovat pouze seznam slov (Shift+Ctrl+C)
 • přidána klíčová slova flash_cache, cell_flash_cache pro Oracle
 • přidány tagy pro HTML5
 • přidána možnost uložit všechny soubory před spuštěním externí aplikace (nastavení zvýrazňovačů, nastavení projektu)
 • přidána možnost ovlivnit spuštění externího programu s vybraným textem (nastavení zvýrazňovačů, nastavení projektu)
 • titulek okna programu - pokud je otevřen projekt, zobrazuje se jeho jméno v titulku
 • je možné si individuálně nastavit barvu záložky souboru (pravá myš na záložce nebo menu okno). Barva je zapamatována i po ukončení programu, pokud je zapnuto zapamatování stavu.
 • do nastavení zvýraňovačů přidána možnost definovat barvu aktuálního řádku pro zvýrazňovač
 • Oracle zvýrazňovač - přidána klíčová slova TRIGGERS, INSTANCES, DEGREE
 • HTML zvýrazňovač - zvýraznění párových tagů DL, DT, DD
 • nový průzkumník kódu pro Structured Text language (ftSTL v nastavení vlastního zvýrazňovače)
 • automatické doplňování je ukončeno po vložení symbolů
 • nová funkce - rozdělit řádek rozdělí aktuální řádek v místě mezer
 • zrychleno nahrazení bez dotazu - nedochází k průběžnému překreslování při nahrazování
 • pro jazyky VHDL a Verilog (uživatelský zvýrazňovač) doplněna podpora pro PSL (Property Specification Language)
 • změna chování internetové nápovědy pro jazyk (Alt+F1) - pokud je označen text a označení nepřekračuje jeden řádek, tak je v URL adrese proměnná %word% nahrazena označeným textem. V jiném případě je proměnná %word% nahrazena slovem pod kurzorem jako dosud.
 • upraven průzkumník kódu pro JS. Zobrazují se i konstrukce jako: myobj.method = function(arg1,arg2)
 • hledání - pozice nalezeného textu horizontálně bude vycentrována
 • zvýrazňovač pro MSDos batch - přidány řetězce, komentář #
 • průzkumník kódu pro SDL
 • nová verze TiDy.exe s podporou HTML5
 • Cobol rozšířen o nová klíčová slova
 • nový styl komentáře <<< v uživatelském zvýrazňovači
 • Nastavení programu / Zálohování - zobrazuje se aktuální cesta ke konfiguračním souborům a kliknutím je možné ji otevřít v průzkumníkovi
 • opravy průzkumníku kódu pro MAKE file
 • automatické skrývání levého pruhu v editoru na základě nastavení programu / Editor 2
 • při používání systémových ikon v průzkumníku souborů docházelo k velké spotřebě GDI zdrojů
 • oprava průzkumníka kódu pro PHP, kdy // v řetězci narušily parsování
 • oprava zvýrazňovače pro UnixShellSript v případě if=source
 • nepřeložená lokalizace varování nevyplněného adresáře při synchronizaci projektu
 • nebylo možné otevřít soubor v HexaEditoru, pokud název obsahoval unicode znaky
 • změna při načítání OEM souborů
 • CSS - přeformátování na řádkový - v některých případech došlo ke změně selektoru na malá písmena
 • otevření souboru s unicode názvem do již běžící instance PSPadu
 • C++ průzkumník kódu - nezobrazoval se obsah NAMESPACE
 • Fortran průzkumník kódu - nerozeznal funkce, pokud typ obsahoval hvězdičku (např. real*4)
 • funkce Spustit šablonu (Shift+Space) opět funguje
 • ošetřen problém při načítání projektu, kde v seznamu souborů projektu byl prázdný řádek
 • projekt z adresáře - chyba, pokud byl projekt vytvořen z rootu disku
 • průzkumník kódu pro VBScript - doplněn chybějící property get xxx
 • nový textový soubor nenavrhoval jméno podle prvního řádku
 • funkce Uložit jako nezměnila čas souboru, pokud soubor již existovat
 • opraven průzkumník kódu pro JavaScript
 • opravena funkčnost pro Wine (Linux)
 • při připojení k FTP server se neuplatnil parametr účet (account)
 • náhled před tiskem - v některých případech bylo písmo "rozsypané"
 • otevřít soubor z označeného textu nefungovalo v případě https://....
 • oprava proměnných ve zvýrazňovači UnixShellScript
 • hledání v souborech - při změně textu v průběhu hledání program pokračoval v hledání nového textu
 • oprava detekce zjišťování změn souborů při editaci souboru ze sítě
 • MSDos bat - chyba při zvýrazňování párových závorek
 • průzkumník kódu - Object Pascal - chybějící procedury
 • po uložení souboru s atributem R/O byl atribut odstraněn
 • oprava FTPS - na serveru VSFTP se nestáhnul seznam souborů
 • FTP - ve výpisu souborů s MLSD odstraněn adresář '.'
 • FTP - ve výpisu souborů s MLSD a použitím příkazu CHMOD je formulář předvyplněn právy podle souboru
 • FTP - opraveno řazení dle data na Windows 8, Windows server 2012 a vyšších
 • Zamykání souborů - opraven problém s LCK souborem
 • Průzkumník souborů - chybná velikost souborů nad 4GB
 • Průzkumník kódu pro PERL - SUB s pomlčkou
 • FTP - Nový soubor (přímo z menu) byla odstraněna nadbytečná podtržítka

v4.5.7 25.1.2013

 • průzkumník kódu pro PVX
 • dialog pro otevření souboru nyní zobrazuje i skryté soubory a složky v závoslosti na nastavení parametru programu (Nastaveni programu ú Program 1 / Zobrazit skryté soubory v průzkumníku)
 • MySQL zvýrazňovač - přidán boolean jako datový typ
 • průzkumník kódu pro LUA
 • podpora pro Oracle řetězce q'{ ... }'
 • nová funkce - vyhledat soubor v projektu (menu projekt, záložka souborů)
 • přetažení obrázku do HTML kódu jej při držení CTRL vloží přímo jako Base64 - nyní i z průzkumníka souborů v PSPadu
 • CSS highlighter - přidány chybějící atributy
 • přidán průzkumník kódu pro MakeFile (typ ftMakeFile v uživatelském zvýrazňovači)
 • přidána definice syntaxe pro V+ (uživatelský zvýrazňovač) včetně průzkumníka kódu
 • uživatelský zvýrazňovač - přidána možnost vypnout escapování řetězců
 • zobrazit barvu - přidána možnost zamknout posuvníky
 • otevřít soubor z vybraného textu nyní pracuje i s relativními cestami
 • uživatelské konvertory je možné použít i pro unicode nahrazování. V sekci [Description]
 • přidána volba UTF8List=0/1 a vlastní řetězce pro konverzi jsou pak uloženy v UTF-8 kódování.
 • změněn memory manager. Hlaste prosím jakékoliv problémy
 • skriptování - nová funkce reloadClips - provede přenačtení všech šablon kódu
 • Nastavení programu / Integrace do systému - nová volba Registrovat jako prohlížeč HTML pro IE. Soubory otevřené z Temporary Internet Files jsou automaticky otevřeny s HTML zvyrazňovačem, i když nemají příponu
 • Nastavení programu / Integrace do systému - nová volba Nastavit režim IE9 pro interní prohlížeč
 • instalátor v Silent modu neinstaluje nabídkový software (bude dostupné v další plné verzi)
 • v menu Soubor/Speciál přidána možnost smazat historii souborů
 • hledání aktuálního slova/výběru hledá dokola stejně jako F3/Shift+F3
 • PHP zvýrazňovač - přidána slova: trait, insteadof
 • font pravítka respektuje nastavení fontu editoru
 • přidán příkaz DeleteBOL (smazat od kurzoru na začátek řádku) do Nastavení programu / Mapa kláves / Editor
 • Menu Nápověda / Hlášení chyby otevře bugtracker pro PSPad místo dosavadního mailu
 • doplněna chybějící slova do COBOL zvýrazňovače
 • automatické doplňování - pokud je pouze jeden výskyt, bude doplněn automaticky v případě vyvolání funkce ručně
 • zvýrazňovač pro CodeV - doplněno SHR a IMG
 • zvýrazňovač pro FoxPro (Clipper) doplněn o public/static/private deklaraci funkcí a procedur
 • implementovány poslední opravy do komponenty editoru
 • aktualizována knihovna JCL
 • zalomení textu - pro prostý text zůstane znak '.' (nebo více znaků) součástí předchozího slova
 • opraveno zobrazování názvů souborů na záložkách, na taskbaru, v historii souborů
 • Windows 7 a Vista 3D flip po spuštění programu
 • oprava vkládání textu ze schránky
 • oprava průzkumníku kócu pro C - nezobrazovaly se funkce napr. bool EXPORTCALL GetDeviceMAC()
 • stavový řádek - oprava zobrazování informací po otevření souboru
 • opravy průzkumníku kódu pro C# a REX
 • oprava asociace přípon na Windows 7
 • zvýrazňovač pro C# - enum typ
 • šablony kodu - ošetřen případ, kdy označený text před vložením šablony obsahoval znak pozice kurzoru (výchozí "|")
 • výjimka při formátování kódu a uživatelském zvýrazňovači
 • v HTML multizvýrazňovači se označí PHP proměnná včetně znaku $ při dvojkliku
 • detekce změny souborů vrácena do stavu ve verzi 4.5.4
 • šablony kódu - prvek CheckBox @K nereagoval na výchozí stav "zaškrtnuto"
 • opraveno nastavení PSPadu jako IE prohlížeč a nastavení kompatability
 • opraveno kopírování bloku
 • FTP - opraveno odstranění přípony při nastavení volby v FTP klientovi
 • průzkumník kódu pro PHP - funkce začínající na Includexxxx byla detekována jako Include
 • hledání v souborech nepracovalo korektně s ignorovanými adresáři (nastavení programu / Adresáře a soubory)
 • ošetřeno zdvojování skriptů (stav, kdy operační systém vrátil stejný skriptovací engine 2x)
 • zobrazení barvy - kliknutí na uloženou barvu neaktualizovalo HTML kód
 • informace o souboru - chybné zobrazení na systému se změněnou velikostí písma
 • C++ průzkumník kódu - problém s __fastcall
 • pokud je předán nový textový soubor jako parametr, PSPad zachová jeho jméno
 • přeformátování XML - případ, kdy byl obsažen komentář
 • ztráta seznamu dříve otevřených souborů

v4.5.6 11.11.2011

 • přidána možnost zálohovat a obnovit konfiguraci PSPadu (nastavení programu / zálohování)
 • přidán uživatelský zvýrazňovač pro DART
 • modifikována funkce pro detekci změn souborů
 • automatické dokončování je možné potvrdit i klávesou TAB
 • funkce otevřít systémové soubory otevře i soubor Hosts
 • průzkumník kódu pro ADA - rozšíření zobrazovaného obsahu
 • uživatelský zvýrazňovač - přidán řádkový komentář "\" (4680 Basic)
 • Interaktivní šablony kódu - formát data je možné nastavit v nastavení / Proměnné programu - proměnná %date%
 • zvýrazňovač pro Python - doplnění slova WITH
 • Open a Close dialog používají nový styl ve Vista a Win7
 • FoxPro - nový průzkumník kódu
 • zálohování souborů do zadaného adresáře rozlišuje i disk
 • průzkumník kódu - vypuštění nadbytečných mezer
 • Autocomplete rozlišuje velká a malá písmena
 • přidány další tagy pro HTML5
 • menu úpravy / Konverze - nyní je možné přiřadit klávesové zkratky k akcím, stejně tak jako spustit akce ve skriptování
 • Nastavení zvýrazňovačů - je možné nastavit barvu záložky souboru
 • aktivní záložka souboru je zvýrazněna
 • v HTML a CSS je na kliknuti zvyraznena barva vcetne #
 • COBOL - přidána sekce COPY do průzkumníka kódu
 • REX - nový průzkumník kódu
 • průzkumník kódu - podpora pro MS Script
 • optimalizace zobrazení dialogu nového souboru - načítání ikon souborů až při přepnutí na recent soubory
 • přepsán mechanizmus detekce změn souborů
 • upraven zvýrazňovač pro COBOL (added keywords, inline comment)
 • přidány tagy pro HTML5
 • podpora systémových proměnných v cestách externích proramů a kompilátoru
 • při neúspěšném hledání program zůstane na původním řádku
 • změna hledání souboru bez cesty při kliknutí v LOGu - nejdřív se hledá soubor v adresáři kompilátoru, pak v projektu a nakonec v otevřených projektech
 • automatické doplňování se spouští automaticky po nastaveném zpoždění v nastavení programu / Editor 2
 • rozšíření možností LOG parseru (nastavení zvýrazňovačů/kompiler)
 • přidán přepínač -i nebo /i pro příkazový řádek pro předání alternativního INI souboru s nastavením
 • otevření souboru pomocí pluginu detekuje a načítá i UTF-8 kódování
 • uživatelský zvýrazňovač - nový víceřádkový komentář * ... ;
 • v nastavení programu/systém je možné zapnout minimalizaci místo ukončení programu
 • zvýrazňovač pro VBS rozšířen o nová slova
 • doplněn zvýrazňovač pro MS SQL o try - catch
 • uživatelský zvýrazňovač doplněn o možnost komentáře pro MEGA - řádek začíná pomlčkou
 • uživatelský zvýrazňovač rozšířen o escapované řetězce
 • průzkumník kódu pro AutoMod (ftAUM) byl rozšířen
 • přidána FTP podpora pro z/VM - vm/cms
 • přidán parametr pro detekci smazaného souboru (přímá editace - sekce Special settings): CheckDeleted, výchozí je vypnuto
 • TextDiff - při delším řádku skrolují rozdíly na řádku (dole) podle pozice kurzoru
 • průzkumník kódu pro CSS zobrazuje použité barvy
 • zvýrazňovač kódu pro COBOL - rozšíření zvýrazňování souvisejících klíčových slov
 • výběr barvy - dvojklik na uložené barvě vloží barvu do editoru
 • nástroj na překlad barvy doplněn o pozice pro uložení barvy
 • nový průzkumník kódu pro UnIcon
 • nový parametr příkazového řádku -N nebo /N spustí novou instanci PSPadu
 • hledání/nahrazení v souborech pracuje i u souborů, označených "Jen pro čtení"
 • v nastavení HTML zvýraňovače je možné zapnout/vypnout podporu pro šablony Smarty a Django
 • doplněna detekce odstranění souboru na pozadí
 • aktualizace knihoven: JCL, TextDiff
 • synchronizace projektu zahrnuje do ignorovaných masek (nastavení programu/soubory) i adresáře
 • funkce Formátování kódu (menu formát) si pamatuje nastavení pro každou syntaxi
 • dialog pro založení projektu z adresáře - umožňuje zadat seznam přípon
 • uživatelský zvýrazňovač - nový styl komentáře pro PowerShell - <#..#>
 • podpora WordStar rozložení kláves v editoru
 • nová funkce - synchronizace projektu s diskem s možností omezení na seznam přípon v nastavení projektu
 • opět zprovozněno speciální nastavení (Nastavení programu / Přímá editace) - OldWhiteSpaceChar
 • nový uživatelský zvýrazňovač pro XProfan 11 od Stephan Sonneborn
 • nový uživatelský zvýrazňovač pro Falcon 11 od GRAWeeLD
 • možnost seřadit záložky souborů dle abecedy - menu nad záložkou nebo menu Okno
 • Přetažení obrázku do kódu s přidržením CTRL jej vloží do HTML souboru v zakódované BASE64 formě, bez CTRL standardně jako odkaz
 • LOG parser - přidán výraz %s, který zastupuje libovolný počet mezer nebo tabulátorů
 • V HEXa editor pracuje přepnutí kódové stránky v menu formát
 • Nový příkaz pro skript: highlighter([s: string]): string - vrací/nastaví zvýrazňovač pro editor
 • Při zobrazení speciálních znaků se mezery zobrazují drobnou tečkou
 • Příkaz editoru ecInsert vloží řádek před aktivní a nastaví kurzor na začátek vloženého řádku
 • Rozšíření průzkumníka PSPadShell.DLL zkusí vzít cestu nejprve z adresáře PSpadu a až pak z registrů
 • V manifestu nastavena requestedExecutionLevel na asInvoker
 • Zvýrazňovač pro JScript umožňuje zvýraznit slova začínající podtržítkem
 • změna zvýraznění - nové tlačítko TXT změní zvýrazňovač na TXT (zruší zvýrazňovač)
 • Průzkumník kódu pro Fotran zobrazuje CALL v těle procedur
 • nový parameter pro příkazový řádek: /Snnn nebo -Snnn, kde nnn znamená jméno zvýrazňovače (stačí začátek jména). Pokud je poslán, PSPad použije tento zvýrazňovač pro všechny otevírané soubory
 • FTP klient zobrazuje vždy '..'
 • HTML preview se aktualizuje i při uložení editovaného souboru
 • Průzkumník kódu pro Progress - přidána struktura TEMP tabulek
 • Průzkumník kódu pro ABB rapid - přidány Traps
 • Aktualizována knihovna JCL - detekce procesoru, OS
 • Nová klíčová slova ve zvýrazňovači pro Progress
 • Program si pamatuje velikost okna s šablonami kódu i mezi spuštěním programu
 • Odebrání souboru z projektu (Shift+Ctrl+Del) je aktivní pouze v případě, že kurzor je v okně projektu
 • aktualizace zvýrazňovače pro InnoSetup - nová klíčová slova
 • nová funkce - odpojení soubor od FTP - pokud otevřete soubor z FTP serveru, máte možnost jej od serveru odpojit a pracovat s ním jako s lokálním
 • nová funkce - použití náhodných příkazů pro udržování spojení s FTP serverem
 • nový zvýrazňovač pro SIEMENS STEP7 industrial automation controller language (Wolfgang T. Url, DynaByte Engineering Url)
 • oprava průzkumníka kódu pro XML - při určitém tvaru XML došlo k zacyklení
 • FTP log neskroloval automaticky na poslední řádek
 • opravena korekce pozice formuláře při spuštění
 • nastavení aktivní záložky po zavření oken zprava nebo zleva
 • při uložení na FTP se nezobrazila indikace na záložce
 • opraveno zobrazování záložek ve více řadách
 • odstranění nečíslované záložky se nepromítlo do seznamu záložek
 • automatické občerstvování pro nově vytvořené soubory
 • import nastavení FTP z FileZilla nepočítal se skupinami serverů
 • při spouštění programu zadáním relativní cesty (použití teček v cestě) se nesprávně vyhodnotily parametry
 • neukládala historie souborů, otevřených z internetu v rozbalovacím seznamu
 • ošetření vyjímky při uzavření souboru změněného na pozadí
 • pohyb v FTP pomocí šipek - nutnost kliknutí poprvé 2x na šipku dolů
 • vyjímka při přepnutí do HEX módu, pokud konce řádků nebyly DOS a byl označený celý text
 • otevírání textových souborů dvojklikem z projektu
 • upozorňování na změnu souboru
 • FTP - nebylo možné vypnout náhodné střídání příkazů
 • umístění programu při použití více desktopů
 • zmizení ikon tlačítek při neexistenci souborů v podadresáři skin
 • oprava funkce Autoindent
 • Průzkumník kódu pro Cobol
 • zvýrazňování závorek v C++ a JavaScript
 • zvýraznění řetězců pro JScript
 • uživatelský zvýrazňovač - komentář pro Fortran reaguje jen na prvni znak na řádku
 • vyjímka po obnovení souboru v HEX editoru, pokud se zmenšila jeho velikost mimo PSPad
 • přeformátování XML - ošetřena sekce CDATA
 • po startu aplikace nenastavila zobrazování hintů podle nastavení programu
 • automatické udržování připojení FTP - zachování aktuálního adresáře
 • při odstranění zvýrazňovače je u nového neuloženého souboru změněna přípona na TXT
 • opravena chyba po vložení textu do incrementálního hledání
 • nový styl zvyrazneni komentaru ve zvyraznovaci CPP
 • undo problémy s Autoindent režimem
 • otevření stránky z internetu - neotevřela se správně v případě UTF-8 kódování
 • oprava detekce změny souboru
 • oprava ECHO u MSDos Bat zvýrazňovače
 • Perl - \# byl zvýrazněn jako komentář
 • oprava ukládání ANSI souboru na sdíleném adresáři VirtualBox
 • odstranění nadbytečných mezer při zalomeném textu
 • JScript - \// bylo zvýrazněno jako komentář
 • FTP klient - odstraněn problém s pomalou SSL komunikaci
 • oprava komentáře v JScript
 • oprava Drag/Drop z interního průzkumníku souborů do HEX editoru a TextDiff
 • na stavovém řádku se zobrazují UNICODE znaky
 • oprava aktualizace znaku na statusbaru při mazání znaku
 • pozice kurzoru na statusbaru udává počet znaků před kurzorem
 • synchronizace projektu s diskem byla nepřístupná, pokud nebyl otevřen soubor
 • v projektu se neukládaly přípony pro synchronizaci
 • hledat/nahradit - nahrazování včetně nových řádků
 • info o smazaném souboru, pokud byl soubor otevřen přes parametr jako nový
 • ukládání souboru se zachováním poslední změny
 • vložení ze schránky, skutečné tabulátory a vstup za konec řádku
 • oprava CSS zvýrazňovače
 • detekce změny souboru pomocí GetFileInformationByHandle()
 • překreslení všech oken při otevření souboru přes parametr
 • položka menu Nastavení/Uložit pozici hlavního okna bylo nedostupná pokud nebyl otevřen soubor
 • detekce změny souboru po zavření souboru přes záložku
 • průzkumník kódu pro C++ a rozdělený řetězec
 • skriptování - funkce highlighter() nevracela jméno pro uživatelský zvýrazňovač
 • zvětšování LOGu a záložky souborů dole
 • oprava zvýraznění řetězců v uživatelském zvýrazňovači
 • oblíbené - kopírování odkazu nekopírovalo nastaveni parseru LOGu
 • oprava zobrazení jména souboru v titulku okna
 • oprava zobrazení toolbaru po startu programu s jinou velikostí písma
 • problémy, pokud byl PSpad nastartován jako první s přepínačem -N
 • v průzkumníku souborů bylo možné smazat adresář '..'
 • C++ průzkumník kódu
 • změna chování automatického doplňování
 • průzkumník kódu pro COBOL
 • COBOL - přidat/odebrat komentář se řídí podle nastaveni AreaA
 • opraven filtr v dialogu pro otevření souboru při pokusu o otevření souboru z projektu, který neexistuje
 • ošetřena vyjímka v nastavení zvýrazňovačů
 • zvýraznění proměnných v Tcl/Tk
 • překreslování jmen záložek souborů
 • Autocomplete pracuje pouze pokud je aplikace aktivni
 • uvolnění pracovního adresáře po minimalizaci to tray
 • řazení s odstraněním duplicit pro unicode soubory
 • VBScript - průzkumník kódu a definice funkcí a procedur
 • dialog Hledat/Nahradit - oprava zobrazení unicode textu
 • oprava převodu HTML na prostý text (odstranění tagů)
 • oprava vykreslování tlačítek a checkboxů na W7 po stisku ALT
 • COBOL - oprava zvýrazňovače - znak * na poslední pozici
 • dialogy s dotazy se zobazí uprostřed obrazovky, pokud je okno PSPadu částečně mimo obrazovku
 • dialog pro uložení souboru neobsahoval filtr pro TXT soubory, pokud bylo zapnuto zvýraznění URL
 • průzkumník kódu pro C++ nerozeznal zápis "interrupt void ..."
 • v dialogu nebyl nápis průhledný
 • zvýrazňovač MSSQL 7 - slovo AND přesunuto z funkcí do klíčových slov
 • odstranit nadbytečné mezery s unicode znaky
 • nastavení zvýrazňovačů / kompilátor - výjimka při stisknutí tlačítka INF a nevyplněných údajích

v4.5.4 12.7.2009

 • přidány blokové komentáře pro CNC stroje Okuma a Heller do uživatelského zvýrazňovače
 • průzkůmník kódu pro SAS
 • skriptování - funkce selectionMode(), volaná bez parametru vrací aktuální formát bloku
 • zvýrazňovač pro MS SQL - dvojklik označuje i @ v proměnných
 • zvýrazňovač pro PAS - je možno nastavit barvu datových typů
 • Průzkumník kódu - pokud není zapnuta aktivace kódu po kliknutí, tlačítko synchronizace s kódem aktivuje průzkumník kódu
 • Průzkumník kódu - položka zůstává vyznačena i když průzkumník nemá zaměření
 • Průzkumník kódu - přidána podpora pro ABB Rapid (ftABB)
 • Kliknutí na symbol diskety na statusbaru má stejný význam jako funkce Uložit
 • okno nástroje Lorem Ipsum si pamatuje poslední nastavení
 • maximální počet nečíslovaných záložek v projektu pro soubor byl z 20 rozšířen na 100
 • zařazena aktuální verze TiDy.exe z 03/2009
 • Zvýrazňovač PHP - dokumentační komentáře, nová klíčová slova, ...
 • Průzkumník kódu pro PureBasic doplněn o procedury s návratovým typem
 • Průzkumník kódu pro VB - doplněna podpora pro private a public class
 • Uživatelský zvýrazňovač - nový typ řádkového komentáře
 • je možné přetáhnout text přímo do PSPadu z aplikací, které přetažení podporují
 • funkce duplikace řádku pracuje i označeným blokem - zduplikuje celý blok
 • skriptování - nová funkce logLineIndex([index]): integer, která nastavuje/vrací index aktuálního řádku v LOG okně
 • nová funkce Nový soubor (Shift+Ctrl+N) - vytvoří nový soubor bez dialogu
 • projekt z adresáře předvyplní i výchozí adresář v nastavení projektu
 • Nastavení programu / Program 1 - možnost vypnout používání externích tlačítek myši
 • Nastavení programu / Přímá editace - nová proměnná CodeExplorerLimit = 200000. Udává max. velikost souboru, při které je soubor automaticky parsován v průzkumníku kódu. Pokud je soubor větší, je nutné spustit parsování ručně
 • Po chybě při FTP připojení je možné přejít na webovou stránku s informacemi o chybě
 • Nový dialog pro kontrolu nové verze na internetu
 • FTP - drobné úpravy v chování rozhraní (přechod o úroveň výš, řazení i podle času, sloupce jsou přetahovatelné, ...)
 • Průzkumník kódu pro Tcl/Tk - přidány public, private, ... metody třídy
 • Nová akce progamu pro skripty - aScriptsRecompile - rekompilace skriptu
 • Skriptování - nová funkce logSetParser(výraz) pro nastavení výrazu pro parsování logu
 • Skriptování - nové funkce projectItemsCount - vrací počet položek, projectItesm(index) vrací položku, projectItemType(index) vrací typ položky projektu (1 adresář, 2 soubor, -1 neexistuje)
 • funkce Zaměnit s řádkem nahoře a dole pracuje i s označeným blokem
 • nová funkce - Zaměnit řádky v bloku
 • Nastavení programu / Program - nová volba - využití kláves na multimediální klávesnici
 • uživatelský zvýrazňovač - přidán styl komentáře %% (Automaton)
 • LOG - okna hledání a hledání v souborech respektují centrální barvu pozadí a písma
 • Průzkumník kódu pro JScript - public funkce
 • Při přeformátování CSS se vkládá odřádkování - parametr v Nastavení programu / Nástroje
 • Při kontrole aktuálnosti verze je možné přejít na stránku se stažením PSPadu
 • V editaci FTP připojení (dole) je odkaz na stažení potřebných knihoven
 • FTP - podpora TLS/SSL pomocí OpenSSL (je třeba mít v adresáři PSPadu DLL knihovny). Zabezpečené připojení je indikováno ikonkou na FTP panelu
 • aktualizace TextDiff, první verze zobrazování rozdílů v řádcích
 • interní KiXtart highlighter aktualizován na verzi 4.6.0 - nová klíčová slova, skupina reservovaných slov, návěští, parametry...
 • zrušeno omezení délky hintů u souborů projektu
 • nový jazyk psC (paralel serial C) a typ průzkumníka kódu. Definition and clips from Luc Morin
 • skriptování - přidána funkce ftpRefresh() pro obnovení FTP složky. Přidán 3.parametr pro funkci ftpUploadFile(), který zavolá obnovení složky po uložení souboru
 • skriptování - přidána funkce editoru modified([boolean]), která vrací/nastavuje stav editoru
 • Code explorer pro PureBasic
 • ve Správci relací je možné nastavit, zda při otevření nové relace se zavřou nejprve všechny soubory
 • zvýrazňovač pro Cobol - přidána klíčová slova syntaxe JCL
 • možnost nastavit písmo pro LOG okna (společné) pomocí ikonky v LOG okně
 • možnost importovat nastavení FTP účtu z vyexportovaného souboru programu FlashFXP
 • program si pamatuje šířku pravého dokovacího panelu
 • Nastavení programu / Potvrzovani - je možno vypnout zavření souborů před otevřením projektu
 • otevření souboru v UTF-8 i s neplatnými znaky
 • integrace PSpadu do systému je možná i pomocí registrů (pro Vista 64), je možné vypnout položky v systémovém menu
 • soubor PSPad_registry_clean.reg po spuštění odstraní záznamy a asociace PSPadu v registrech
 • SQR (Structured Query Reporter) - uživatelský zvýrazňovač + průzkumník kódu
 • při ukládání relace je k dispozici seznam existujících relací
 • Nastavení projektu - možnost ukládat obsah projektu s absolutními cestami, možnost ukládat pouze soubory projektu
 • přidána podpora průzkumníka kódu pro Windows PowerShell
 • LOG typu List - přidán vodorovný posuvník
 • přidána podpora multimediálních klávesnic a extra tlačítek myši. Podporované příkazy: Next, Previous, Open, Close, Find, Help, New, Open, Save, Print, Undo, Redo, Spell, Cut, Copy, Paste, Record
 • nová klíčová slova ve zvýrazňovači PERL
 • menu Skript - zdroj skriptu se otevírá kliknutím obou tlačítek myši místo Shift+Klik
 • Kopírovat do schránky (Ctrl+C) funguje i na položkách stromu (projekt apod.)
 • přidána podpora relací - umožňují ukládat/vyvolávat stav otevřených souborů.
 • průzkumník kódu pro C#
 • odstranění neexistujících souborů z historie souborů (menu soubor / Otevřít speciál nebo šipka vedle tlačítka Otevřít)
 • přidána podpora importu nastavení FTP z FileZilla v3
 • příkazové okno podporuje proměnné programu
 • skriptování - nové příkazy setLogTypeMemo a seLogTypeList
 • zvýrazňovač C++ - přidána možnost nastavit barvu závorek
 • FTP klient - přidán sloupec s typem souboru, podle kterého je možné řadit
 • zvýšena rychlost načítání souborů
 • funkce označení bloku klávesou F8 nyní pracuje i v HEXa editoru
 • funkce Otevřít soubor z označeného textu otevře soubor vždy v PSPadu, pokud je současně stisknuta klávesa CTRL
 • BackSpace v FTP klientovi a průzkumníku - přesun do nadřazeného adresáře
 • nahrazování s regulárními výrazy - počet zástupných výrazů pro nahrazování zvýšen na 50
 • odstraněno omezení na max. délku řádku 1024 znaků ve stylu logu Memo
 • nová funkce - Shift+klik na položku v menu Skript otevře zdroj místo spuštění
 • nový parametr v Special settings (Natavení programu / Přímá editace) - TransparencyLevel (0..255) umožňuje průhlednost hlavního okna PSPadu. Čím nižší hodnota, tím víc průhledné.
 • při spuštění externího programu nedošlo k nastavení typu LOG okna
 • zobrazení záložek souborů pro 2 a více souborů nepracovalo po startu PSPadu
 • FTP klient a VMS server
 • skriptování - funkce openFileFromFTP() nezaktualizovala obsah FTP
 • v režimu LIST byl obsah LOG okna vypsán malými písmeny
 • uživatelský zvýrazňovavač vynechal slova začínající na # nebo ;
 • na stavovém řádu se nezobrazila ikona po F8
 • zarovnání do bloku vyvolalo výjimku
 • obarvování souvisejících symbolů
 • uložení souboru z HEX editoru nenastavilo atribut "Archive"
 • problémy s kompilací se zachytáváním výstupu
 • funkce skriptu projectFilesCount() vracela chybný počet souborů
 • Příkazový řádek a Windows 9x
 • hledání slova pod kurzorem nepracovalo s nastavením programu - Hledat celá slova
 • jméno nového TXT souboru podle prvního řádku
 • Přepočet číselných soustav - tlačítko OK nezavřelo formulář
 • program si nepamatoval skrytý panel nástrojů
 • soubor otevřený z FTP a použita funkce uložit na FTP
 • otevřít soubor z označeného textu nepracovalo pro adresáře
 • LOG soubory nenačítaly LOG v unicode formátu
 • záložky souborů - skrytá poslední řada
 • dvojklik na záložce soubory se stylem "plochá tlačítka"
 • historie adresářů v hledání v souborech
 • Průzkumník kódu pro C++ a podmínky překladu
 • Import z RTF nepracoval s unicode
 • výjimka po vložení textu do inkrementálního hledání
 • otevření souboru z FTP, pokud obsahoval mezery v názvu
 • otevření souboru z označeného textu neotevíralo soubor ve výchozí aplikaci
 • dvojklik v LOGu
 • tlačítko LIST a COPY v dialogu Hledat nepracovalo s unicode textem
 • Průzkumník kódu pro C++ - v některých případech výjimka v důsledku podmínek kompilátoru
 • funkce odsazení bloku s klávesou TAB/Shift+Tab nereagovala na velikost odsazení v Nastavení programu
 • oprava přeformátování XML
 • Hledání v souborech si nepamatovalo nastavenou kódovou stránku
 • Projekt z adresáře nezahrnul soubory a adresáře, začínající tečkou
 • HTML zvýrazňovač a Django šablony - v některých případech zmizel text
 • XML reformát - výjimka při XML nezačínajícím entitou
 • jméno souboru, otevřeného přes parametr bylo převeden na malá písmena
 • hledání s Rozlišením velikosti písmen
 • okno se šablonami se nezobrazilo, pokud byl program nastaven jako vždy nahoře
 • ukládání nového textového souboru, pokud první řádek byl delší než 250 znaků
 • oprava SQL průzkumníku kódu pro type
 • FTP klient nezobrazil velikost souboru větší než 2,3GB
 • průzkumník kódu - opravena chyba při kontrole komentářů
 • TCL/TK zvýrazňovač a escapované řetězce
 • Statistika projektu / Informace o souboru - program nerespektoval se nastavení kódové stránky
 • skriptování - otevření souboru z FTP a problém se záložní cestou při použití příkazu CWD
 • výjimka při porovnání souborů
 • FTP klient - problém s datem, pokud server neposílá kompletní datum
 • fragmenty znaků při Automatickém odsazování a skutečných tabulátorech
 • Průzkumník kódu pro C#
 • Náhled před tiskem - u souboru z FTP se zobrazovala lokální cesta
 • Nastavení pravopisu - výjimka, pokud byl soubor s autokorekcemi zamknut jiným programem
 • VB Script zvýrazňoval EndIf jako klíčové slovo
 • kliknutí na URL adresy
 • Dialog hledat - funkce Kopie a Seznam převedly tabulátory na mezery
 • Inkrementální hledání a následně najít další probíhalo podle předchozího nastavení dialogu hledání
 • přeformátování HTML
 • podpora multimediálních kláves - přehozené CUT a COPY
 • kompilovaný soubor byl uložen před kompilací, i když nebyl změněn
 • FTP - výjimka při volání CHMOD na složce
 • FTP - na některých serverech došlo k oříznutí prvních 2 znaků jména souboru
 • zvýraznění e-mailových adres nepočítalo se znakem '&'
 • export do HTML/RTF e.t.c. nerespektoval nastavení fontu editoru
 • panel Oblibene - ikonky, pokud byl panel prázdný
 • v náhledu před tiskem se místo cesty zobrazovalo jméno souboru
 • v hintu záložky souboru se zobrazovala lokální cesta i pro FTP soubory
 • průzkumník kodu pro PHP a označení public/private
 • HTML - zvýraznění šablon, pokud šablona končila na novém řádku
 • Vista a chyba při vstupu do nastavení
 • Správce relací s nastavením "nezavírat soubory..."
 • otevření neznámých souborů v projektu v přiřazené aplikaci
 • FTP klient při IBM AIX usekával začátek jména souboru
 • PHP průzkumník kódu - špatné zařazování funkcí do tříd
 • Log okno - velikost písma
 • Log okno - automatická aktualizace scrollbaru při ovládání ze skriptu
 • reformát XML
 • rozdělení okna - šířka levého pruhu
 • Porovnání textu - přechod na číslo řádku v levém okně
 • Průzkumník kódu pro psC
 • problém s FixedSys fontem
 • problém s pomalým načítáním souborů při vypnutém vstupu za konec řádku
 • chybějící dotaz na uložení souboru editovaného v rozděleném okně
 • znak '|' ve jménu FTP serveru
 • FTP - soubor nebyl po otevření z FTP označen ikonkou na záložce
 • zavření souboru při spuštěném incrementálním hledání
 • nepovolené znaky v FTP cestě znemožnily uložení lokální kopie
 • otevření souboru, předaného jako parametr s otočenými závorkami
 • komentáře v Tcl/Tk
 • uživatelský zvýrazňovač - SQL komentář a znak '-' v povolených znacích pro klíčová slova
 • FTP - IBM AIX server
 • Průzkumník kódu pro PSC - hierarchie komponent
 • Automatické ukládání neukládalo soubor na FTP
 • probliknutí plochy při startu programu
 • zobrazení výsledků při hledání v soborech v případě unicode názvů
 • řazení FTP souborů po přetažení sloupce
 • Obnovení souboru chybně obnovilo číslované záložky
 • výjimka po řazení souboru o velikosti desítek MB
 • ošetření výjimky v případě, kdy není přístup pro zápis do registru v HKEY_CURRENT_USER
 • pád programu při hledání v suborech
 • hledání v souborech nepracovalo se seznamem ignorovaných souborů pro adresáře
 • ošetřeno otevření okna PSPadu mimo desktop v případě používání více monitorů/jeden monitor
 • při otevření již otevřeného souboru z FTP došlo k přepsání obsahu aktuálního okna
 • odstraněno blikání při vkládání nteraktivních šablon
 • klávesová zkratka Ctrl+N pro nový soubor u nové instalace PSPadu
 • menu Soubor/Otevřít special neobsahovalo po spuštění seznam dříve otevřených souborů
 • automatické dokončování mělo problém s diakritikou
 • znak '+' při zvýrazňování e-mailových adres
 • při přejmenování souboru na FTP se nekontrolovalo, zda nový soubor již neexistuje
 • klíč PSPadPath se do registru zapisuje vždy po startu programu. je nutný pro kontextové menu průzkumníka
 • oprava zvýrazňovače PHP
 • program bere přednostně SSL knihovny umístěné v adresáři s PSPad.exe
 • oprava zvýrazňovače pro VBScript
 • šablona z bloku - pro SQL se neukládala podle dialektu SQL serveru
 • oprava při uložení na FTP
 • nastavení projektu - kliknutí do prázdného místa v seznamu externích aplikací

v4.5.3 4.11.2007

 • Skriptování - nová funkce runPSPadAction umožní spustit libovolnou akci editoru. Seznam akcí a příklad najdete v souboru .\Script\Readme.rtf. Umožní to např. spustit uživatelský konvertor na všechny otevřené soubory
 • okna Výpočet výrazu, Zobrazení barvy, Přepočet číselných soustav jsou nemodální
 • Nastavení zvýrazňovačů, Nastavení projektu, panel Oblíbené - možné zvolit typ okna LOGu - List (seznam se zvýrazněním) nebo Memo (editační pole bez zvýraznění)
 • Makro manažer je nyní nemodální a je možné jeho velikost zvětšovat.
 • do projektu se nyní ukládají i nečíslované záložky
 • nové funkce pro skriptování - getClipBoardText(): string a setClipboardText(text: string)
 • Cobol - zvýraznění souvisejících závorek a párových slov IF a EXEC
 • skriptování - nové funkce pro práci LOG oknem. Funkce assignLog již není podporovaná
 • Průzumník kódu pro Verilog
 • nový průzkumník kódu pro CodeV
 • přidání 81 chybějících klíčových slov pro Cobol
 • přepínání záložek - v Nastaveni programu / Program - možnost nastavení přepínání záložek ve 3 režimech
 • v hlavičce okna souboru otevřeného z FTP se zobrazuje FTP cesta místo lokální cesty
 • Nastavení programu / Přímá editace - doplněno hledání
 • Uživatelský zvýrazňovač - přidán styl komentáře 'mezera' pro soubory Descript.ion
 • skriptování - nové funkce selStart() a selLength()
 • Průzkumník kódu pro Tcl/Tk - přidána sekce Body
 • nový Průzkumník kódu pro LISP
 • provedena částečná optimalizace přeformátování XML
 • Interaktivní šablony kódu - definice @L pro výběr barvy má funkčnost rozbalovacího seznamu i výběru barvy tlačítkem
 • dialog pro výběr barvy umožňuje potvrdit barvu klávesous Enter
 • vložení textu do řádků (Alt+I) umožňuje vkládat na pozici všechny typy textu
 • záložka Oblíbené umožňuje pro spouštění externích nástrojů nastavit i výraz pro parsování LOGu
 • Hledat další/předchozí hledá dokola
 • Průzkumník kódu - nový typ souborů ftADA a ftProgress
 • vylepšení průzkumníka kódu pro GameMaker
 • podpora CSS přeformátování pro CHROME
 • nová funkce - Celá obrazovka v menu Zobrazit (F11)
 • nový typ souboru Chrome pro průzkumníka kódu
 • přidáno doplňování uvozovky `
 • přidána možnost kopírovat jméno souboru přes pravou myš v FTP klientovi
 • kontrola pravopisu pro češtinu - slova už se nedogenerovávají. Při použití starší verze českého slovníku nebudou rozpoznány všechny tvary
 • změna uložení uživatelského slovníku - v závislosti na Nastavení programu / Systém / [x]Víceuživatelské prostředí jsou uživatelské slovníky ukládány přímo do adresáře .\PSpad\Spell nebo do obdobného adresáře v profilu uživatele.
 • při přetažení obrázku do XHTML je možné vypnout vkládání atributu CLASS v Nastavení programu / Přímá editace
 • inteligentnější generování velikosti obrázku a Title při přetažení do HTML/XHTML
 • uživatelský zvýrazňovač - přidán styl %{ ... %} pro Lilipod
 • Ctrl+Click na levém pruhu vytvoří/smaže záložku
 • Automatické doplňování - šipky dolů a nahoru cyklují v seznamu
 • velikost částí v rozděleném okně se mění při změně rozměrů okna
 • nová položka v kontextovém menu pro záložky - Porovnat s aktivní záložkou
 • nová definice Průzkumníka kódu pro GameMonkey (ftGM)
 • zvýšena rychlost načítání a listování jazyky v dialogu nastavení
 • každé okno má svůj stavový řádek - mělo by to odstranit problémy s překreslováním stavového řádku a lepší přehled, pokud nnejsou okna maximalizovaná
 • Inkrementální hledání není modální, kliknutí mimo zavře okno pro hledání
 • přidána proměnná %AllUsersProfile% pro kompilátory a xterní programy
 • funkce skriptu getVarValue() vrací hodnotu i jakékoliv systémové proměnné
 • funkce skriptu inputText(popisek, výchozí_hodnota, storno_hodnota: string): string. Pokud je vyplněna (nepovinná) storno_hodnota, je vrácena při stisku tlačítka Storno.
 • zahájeny práce na unicode jménech souborů. V této chvíli by měly jít soubory s unicode názvy otevřít a zobrazit se správně v záložce a seznamu souborů v panelu. Podmínkou je unicode font pro ovládací prvky (lze nastavit v lokalizaci)
 • v šablonách kódu je možné nastavit znaky pro pozici kurzoru a vložení označeného textu pomocí zvláštní sekce [Clip Settings] a proměnných CursorChar=| a SelectionChar=§. Prosím o zaslání upravených šablon
 • nová lokalizace - Litevština (Darius Gudavičius)
 • interní HTML náhled rozšířen o uživatelsky definovatelné velikosti okna. Rozměry jsou uloženy v souboru wwwtools.ini
 • šířka okna s interaktivními šablonami se přizpůsobuje nejdelšímu popisku šablony
 • do skriptování přidána nová funkce getVarValue(variable[, value]: string): string, která vrací hodnotu jakékoliv proměnné. Druhý parametr se používá v případě jmen souborů
 • funkce odstranit nadbytečné mezery si v rámci spuštění PSPadu pamatuje stav
 • do dialogu Vložit text do řádků (Alt+I) doplněna možnost přeskočit prázdné řádky
 • volba Kopírovat nenalezené v dialogu hledání je zpět
 • po zkopírování FTP připojení se kurzor postaví na zkopírované připojení
 • částečně zrychleno přeformátování textu, přidán ukazatel průběhu
 • do skriptování přidána funkce pspadPath, která vraí cestu k PSPad.exe včetně posledního lomítka
 • v sekci [Special Settings] přidána proměnná MultiHLUpToSize, která určuje max. velikost souboru v bajtech, pro kterou bude použit multizvýrazňovač
 • kapátko snímá barvu na celém desktopu, nejen na primární obrazovce.
 • nová lokalizace do Valenciánštiny (Vicente Adam)
 • do dialogu pro výběr barvy byla přidána tlačítka na listování mezi paletami
 • Indonéský slovník (Bisma Jayadi )
 • Nastavení programu - odstraněny 3-stavové checkboxy
 • po uzavření souboru je nastaven pracovní adresář na adresář PSPadu. Tím se uvolní adresář se souborem - je možné jej smazat.
 • při ukončení se nebude testovat existence dříve otevřených souborů, v některých případech se zpomalilo ukončení programu
 • přidán nový typ pro průzkumníka kódu: ftAHK pro AutoHotkey
 • přepínání záložek pomocí menu Okno jde vždy postupně bez ohledu na nastavení "Chytré přepínání"
 • nová volba v nastavení programu - zavírat soubor dvojklikem na záložce
 • rozšířen VHDL průzkumník kódu
 • uživatelský zvýrazňovač - přidán víceřádkový komentář pro LUA, řádkový komentář !*
 • nastavení programu - přidáno nastavení barev pro URL a navštívenou URL
 • hledání v souborech - zkrácen název průběžného zobrazování souboru
 • skriptování - nová funkce inputText(popisek, default_hodnota: string): string
 • přidán přechod do nadřazeného adresáře v průzkumníku souborů
 • sjednocení ikon v průzkumníku kódu s ikonami tlačítek
 • otevření obsahu průzkumníka kódu v novém souboru
 • pokud soubor již na FTP existuje, nebude po jeho uložení docházet k načtení seznamu souborů z FTP
 • šablony kódu pro VHDL (Marcel Baunach)
 • nové funkce skriptování - blockBeginX, blockBeginY, blokEndX, blokEndY - vrací souřadnice označeného bloku textu
 • nový parametr v nastavení připojení FTP - možnost odstranění přípony při ukládání na FTP
 • podpora šablon v HTML a XHTML - {kód}
 • blockBegin (nastaví začátek označení bloku), blockEnd (nastaví konec označení bloku), selectionMode (nastaví režim bloku)
 • výběr barev v nastavování programu a zvýrazňovačů
 • pravítko je vykreslováno stejnými barvami jako levý pruh
 • přepsán dialog pro výběr barvy
 • chybějící slova ve VBScriptu
 • předělán toolbar
 • LSharp user syntax definition (Orion Edwards)
 • ** jako nový styl řádkového komentáře uživatelského zvýrazňovače
 • odeslání souboru jako přílohy nepracovalo pro uložený soubor
 • průzkumník kódu pro C++ a problém se zakomentovaným kódem
 • po změně velikosti fontu se neprojevila změna na pravítku
 • opravena pozice pravého ukazatele na pravítku
 • přepínání záložek pomocí Ctrl+Tab
 • průzkumník kódu pro Cobol
 • při neúspěšném uložení HEX souboru PSPad neoznámil problém
 • zobrazení pravítka při zvětšování písma kolečkem myši
 • zvýraznění souvisejících výrazů na prvním řádku
 • průzkumník kódu pro JAVA
 • příkaz skriptu reloadFile()
 • průzkumník kódu pro CSS a seznam ID
 • přepínání oken při přiřazené klávesové zkratce, odlišné od Ctrl+Tab
 • v HEXa editoru se adresa na status baru zobrazovala vždy v HEXa kódu
 • číslování dříve otevřených souborů
 • barva fontu v levém pruhu po změně z menu Format/Font
 • problémy s fontem v LOGu, problémy s Fixed fonty
 • při tisku označeného bloku se tisknul jeden řádek navíc
 • zpracování seznamu souborů v FTP na VMS
 • import FTP připojení z FileZilla
 • uživatelský zvýrazňovač pro Abaqus
 • překreslování ikon stavového řádku
 • FTP VMS - změna adresáře
 • nový soubor podle šablony velkými písmeny
 • HTML template highlight support
 • Průzkumník kódu pro Java byl vždy seřazen
 • Výjimka po obnovení HEX editoru
 • záložka neodpovídala souboru při zavření souboru přes kontextové menu záložky
 • pokud byl kurzor mimo viditelnou oblast, tak se po tisku klávesy nepřesunulo zobrazení na kurzor
 • oprava průzkumníka kódu pro VHDL - procesy
 • nastavení aktivního prvku při zobrazení Hledání v souborech
 • opravy autodetekce CP pro ISO-8859-2
 • oprava zvýrazňovače Python - víceřádkové stringy
 • úpravy zvýrazňovače pro VBScript a VB - slova 'true' a 'false'
 • opravy v zobrazování LOGu
 • průzkumník souborů a kliknutí na prázdnou složku
 • zobrazení seznamu souborů pro BS2000 mainframe (první pokus)
 • další úpravy FTP klienta pro VMS a BS2000
 • nepřístupná kontrola pomocí TiDy
 • seřazení obsahu souboru s vypuštěním duplicit pro ASCII režim
 • oprava Perl zvýrazňovače
 • funkce inputText vracela hodnotu, i po stisku Storno
 • průzkumník kódu pro COBOL
 • ošetřeno zacyklení přeformátování XML
 • Ctrl+R v HTML náhledu znovunačetlo dokument
 • zobrazení obsahu interaktivních šablon na Windows Vista
 • problém s dialogem pro hledání
 • šířka rolování LOG okna
 • zalamování textu zalamovalo čísla, obsahující čárku jako oddělovač tisíců, oddělovalo v některých případech čárku na další řádek
 • průzkumník kódu pro C++
 • průzkumník kódu pro AutoHotkey
 • HTML reformát odstraňoval mezery
 • barva logu respektuje nastavení editoru
 • průzkumník pro Cobol počítá s nastavením AREA ve zvýrazňovači
 • překreslování - po zalomení řádku zůstávaly na zalomeném řádku zbytky písmen
 • opravy některých chyb v UNDO
 • problém s ubýváním systémových prostředků na Win98
 • změna stylu okna všech dialogů
 • při porovnávání textů se nezobrazovaly nečíslované záložky
 • uživatelský zvýrazňovač Verilog
 • okno pro Automatické doplňování se zobrazovalo přes okraj obrazovky
 • ošetřen případ otevírání PSPad v hexaeditoru při spouštění
 • oprava Průzkumníka kódu pro AutoHotkey - funkce
 • barva aktuálního řádku v LOG okně
 • při zobrazení VBScriptu přes interní HTML náhled byla do uloženého souboru přidána HTML obálka
 • interaktivní šablony - checkbox ignoroval nastavení oddělovače (nevložil jej)
 • HTML průzkumník kódu a element TBODY
 • nastavení programu - styl záložek souborů
 • reload změnil zvýraznění souboru na výchozí
 • funkce Otevřít R/O kopii pro HEXa editor
 • opravena chyba se zalomením textu - zobrazoval se text za zalomením
 • uživatelské konvertory - morseovka
 • interaktivní šablony - uvozovky kolem popisku
 • aktuální řádek byl zvýrazněn vždy
 • hledání aktuálního slova, pokud byly předtím zapnuty regulární výrazy
 • okno s FTP připojením je zvětšovatelné
 • Python průzkumník kódu - import
 • oprava spouštění pod Windows 9x
 • problém se zobrazením záložek souborů po startu PSPadu
 • problém s nastavováním klávesových zkratek pro sekci editor
 • problém s překreslením okna bez zvýraznění při obnovení PSPadu
 • Hledat / kopírovat nenalezené vynechalo prázdné řádky
 • zalomení podle pravého okraje zalomilo max. na hodnotu 256. Ještě zůstávají problémy s kurzorem
 • šablony kódu - * v popisu vložilo položku do zkratek šablony
 • světlá linka v levém pruhu
 • kontrola TiDy, rekapitulace byla označena červenou tečkou
 • Skriptování - funkce getVarValue() nepracovala se všemi proměnnými, definovanými v dialogu
 • změna typu souboru v dialogu pro uložení souboru
 • problém se zobrazením záložek souborů
 • nastavení kontroly pravopisu - po změně v tabulce automatických nahrazení se seznam neaktualizoval okamžitě v programu
 • problém s vyhodnocováním proměnných programu
 • zvýrazňovač Perl - chybějící slovo "until"
 • podtržítko v průzkumníku kódu pro SQL
 • Průzkumník kódu pro SQL - unique indexy
 • Nastavení programu / Internet - délka pole pro proxy port byla pouze 4 znaky
 • Průzkumník kódu - optimalizace parsování INF souborů
 • systémové proměnné měly vyšší prioritu než proměnné programu
 • chyba při pokusu o znovuotevření souboru v HEXA editoru
 • při změněném souboru s aktivovaným HEXa editorem se po potvrzení obsah neaktualizoval v HEXa editoru
 • oprava průzkumníka kódu pro PL/SQL
 • oprava chování náhledu na HTML stránku
 • oprava chování okna se seznamem otevřených souborů
 • oprava zvýraznění vzorců v TeX
 • FTP klient a server IBM AIX
 • zapamatování stavu dialogu odstranění mezer
 • průzkumník kódu pro HTML a text "body"
 • průzkumník kódu pro Cobol a sekce, začínající na EXIT
 • Interní HTML prohlížeč - tlačítko pro zapnutí zobrazování chyb bylo zakázané
 • nešlo ukončení interního HTML prohlížeče na ESC, pokud nebylo povoleno ukončení programu na ESC
 • zápis hexa znaků v poli Locale v dialogu pro řazení
 • Průzkumník kódu - skok na začátek textu při rozbalování a sbalování hlavních uzlů
 • zvýraznění URL odkazů v novém dokumentu
 • log parser nepracoval pro oblíbené
 • Průzkumník kódu pro C++ a víceřádkový extern
 • barva pozadí aktuálního řádku při vykreslení souvisejícího výrazu
 • Průzkumník pro C++ a podmínky pro překlad
 • zobrazování LOG okna
 • opravena detekce chyb a varování v LOG okně
 • Průzkumník kódu pro C++ nezobrazoval funkce uvnitř namespace
 • zvýraznění souvisejícího výrazu při nezvýraznění aktivního řádku