HTML TiDy - referenční příručka

For english version goto HTML Tidy page

HTML, XHTML, XML | Diagnostika | Formátování HTML | Kódování stránky | Různé

add-xml-decl

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda má Tidy přidat XML declaraci když je výstupem XML nebo XHTML. Všimněte si, že pokud vstup už obsahuje <?xml ... ?> deklaraci, volba bude ignorována.

add-xml-pi

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba je stejná jako add-xml-decl.

add-xml-space

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy přidá xml:space="preserve" k elementům, jako jsou <PRE>, <STYLE> a <SCRIPT> když generuje XML. Je to nutné, pokud má být "bílé místo" v takových elementech parsováno správně bez nutnosti přístupu k DTD.

alt-text

 1. Typ: Řetězec
 2. Výchozí: -none-

Tato volba určuje výchozí "alt=" text, který Tidy použije pro <IMG> atributy. Tato volba je nebezpečná, protože potlačí budoucí varování o chybějících ALT v tagu IMG. Jste zodpovědní za to, aby byl váš dokument srozumitelný i pro lidi, kteří nevidí obrázky!

assume-xml-procins

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy změní parsování a bude vyžadovat ?> jako ukončení místo >. Tato volba je automaticky nastavena, pokud vstup je XML.

bare

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy odstraní informace Microsoft Word 2000 z dokumentů a nahradí pevné mezery normálními mezerami, pokud existují ve vstupním souboru.

break-before-br

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy odřádkuje před každým elementem <BR>.

clean

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy odstraní tagy a atributy ovlivňující vzhled a nahradí je styly a strukturovanými značkami. Pracuje to dobře i na HTML, uloženého produkty Microsoft Office.

doctype

 1. Typ: DocType
 2. Výchozí: auto
 3. Příklad: auto, omit, strict, loose, transitional, uživatelsky specifikovaný fpi (řetězec)

Tato volba určuje DOCTYPE declaraci generovanou Tidy. Při nastavení na "omit", výstup nebude obsahovat DOCTYPE deklaraci. Při nastavení na "auto" (výchozí) Tidy se přizpůsobí obsahu dokumentu. Při nastavení na "strict", Tidy nastaví DOCTYPE na striktní DTD. Při nastavení na "loose", DOCTYPE bude nastaven na ztrátový (transitional) DTD. Můžete také specifikovat alternativní řetězec pro formální veřejný identifikátor (FPI).

 1. Například:
 2. doctype: "-//ACME//DTD HTML 3.14159//EN"

Pokud specifikujete FPI pro XHTML dokument, Tidy nastaví systémová identifikátor na prázdný řetězec. Pro obecný XML dokument nechá TiDy DOCTYPE nezměněn. --doctype omit má vliv na -- numeric-entities yes .

drop-empty-paras

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy odstraní prázdné odstavce. Při nastavení na "no", prázdné odstavce jsou nahrazeny párem <BR> elementů jako HTML4 prázdné odstavce.

drop-font-tags

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy odstraní <FONT> a <CENTER> tagy a vytvoří odpovídající pravidla stylů, ale pouze v případě, že je současně nastavena volba "clean".

drop-proprietary-attributes

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy nadbytečné attributy, jako např. MS data attributy.

enclose-block-text

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy vloží <P> element k uzavření textu který najde v libovolném elementu, který umožňuje smíšený obsah pro HTML transitionalm, ale ne pro HTML strict.

enclose-text

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy uzavře jakýkoliv text, který najde v těle elementů do <P> elementů. Je to užitečné, pokud chcete vzít existující HTML a použít jej s CSS.

escape-cdata

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude konvertovat <![CDATA[]]> sekci na normalní text.

fix-bad-comments

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy může nahradit neočekávaný pomlčku znakem "=", když je obklopena dalšími pomlčkami. Výchozí je yes. Tato volba slouží uživatelům Cold Fusion, kteří používají syntaxi komentářů: <!--- --->

fix-uri

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy má kontrolovat hodnoty attributů, které obsahují URI na nepovolené znaky a pokud jsou nalezeny, uvodit je podle HTML4 doporučení.

hide-comments

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy výstup má obsahovat komentáře.

hide-endtags

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy má odstranit nepovinné ukončovací tagy při generování formátovaného výstupu. Tato volba je ignorována, pokud je nastaven výstup do XML.

indent-cdata

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy má zarovnávat <![CDATA[]]> sekce.

input-xml

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy má raději použít XML parser než chyby opravující HTML parser.

join-classes

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0
 4. Viz také: join-styles, repeated-attributes

Tato volba určuje zda Tidy může zkombinovat jména tříd do vygenerovaného jména nové třídy, pokud je detekováno vícenásobné přiřazení na elementu.

join-styles

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0
 4. Viz také: join-classes, repeated-attributes

Tato volba určuje zda Tidy může zkombinovat styly do vygenerovaného jednoho stylu, pokud jsou na elementu nalezeny vícenásobné styly.

logical-emphasis

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy může nahradit výskyt <I> tagem <EM> a výskyt <B> tagem <STRONG>. V obou případech zůstanou zachovány argumenty. Tato volba může být nastavena nezávisle na volbách "clean" a "drop-font-tags".

lower-literals

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy může konvertovat hodnoty atributů, které odpovídají seznamu předdefinovaných hodnot na malá písmena. Je to vyžadováno v XHTML dokumentech.

ncr

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy povolí čísla v odkazech.

new-blocklevel-tags

 1. Typ: Tag names
 2. Výchozí: -none-
 3. Příklad: tagX, tagY, ...

Touto volbou je možno deklarovat nový blokový tag. Parametrem je mezerou nebo čárkou oddělený seznam jmen tagů. Tidy odmítne generovat výstup, pokud před prvním výskytem neznámého tagu neprovedete jeho deklaraci. Uvědomte si, že nemůžete změnit obsah modelu pro elementy, jako jsou <TABLE>, <UL>, <OL> a <DL>.

new-empty-tags

 1. Typ: Tag names
 2. Výchozí: -none-
 3. Příklad: tagX, tagY, ...
 4. Viz také: new-blocklevel-tags, new-inline-tags

Tato volba deklaruje nové prázdné řádkové tagy. Parametrem je mezerou nebo čárkou oddělený seznam jmen tagů. Tidy odmítne generovat výstup, pokud před prvním výskytem neznámého tagu neprovedete jeho deklaraci.

new-inline-tags

 1. Typ: Tag names
 2. Výchozí: -none-
 3. Příklad: tagX, tagY, ...

Tato volba deklaruje nové prázdné řádkové tagy. Parametrem je mezerou nebo čárkou oddělený seznam jmen tagů. Tidy odmítne generovat výstup, pokud před prvním výskytem neznámého tagu neprovedete jeho deklaraci.

new-pre-tags

 1. Typ: Tag names
 2. Výchozí: -none-
 3. Příklad: tagX, tagY, ...

Tato umožňuje deklarovat nové tagy, které jsou zpracovány stejně jako HTML tag <PRE>. Parametrem je mezerou nebo čárkou oddělený seznam jmen tagů. Tidy odmítne generovat výstup, pokud před prvním výskytem neznámého tagu neprovedete jeho deklaraci. Nelze přidat nový CDATA element podobný např. <SCRIPT>.

numeric-entities

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda na výstupu Tidy budou jiné než interní entity HTML (&amp, &lt;, &gt; a &quot;) vyjádřené číslem místo entit pojmenovaných.

output-xhtml

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude generovat formátovaný výstup, zapsaný jako rozšířené HTML. Tato volba nastaví DOCTYPE a jmenný prostor do XHTML. Pokud DOCTYPE nebo jmenný prostor je určen, bude zkontrolován zda odpovídá obsahu dokumentu. V případě nesouladu budou na výstypu opravené hodnoty. Pro XHTML mohou být entity zapsány jako jména nebo čísla, odpovídající nastavení volby "numeric-entities". Původní velikost písma tagů a atributů bude zachována, ale v závislosti na dalších volbách.

output-xml

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje že Tidy vygeneruje formátovaný, dobře strukturovaný XML. Entity, které nejsou definované v XML 1.0 budou zapsány v číselném vyjádření, což dovolí rozklad XML parserem. Původní velikost písma bude zachována, ale v závisloti na dalších volbách.

quote-ampersand

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda na výstupu budou znaky & jako &amp;.

quote-marks

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda na výstupu budou znaky " jako &quot; jak jsou preferovány některými prostředími (editory). Apostrof ' bude zapsán jako &#39; protože mnoho prohlížečů stále nepodporuje &apos;.

quote-nbsp

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda na výstupu budou znaky pevných mezer uvedeny jako entity raději než Unicode znaky 160 (desítkově).

repeated-attributes

 1. Typ: -
 2. Výchozí: keep-last
 3. Příklad: keep-first, keep-last
 4. Viz také: join-classes, join-styles

Tato volba určuje že Tidy zachová první nebo poslední atribut pokud se atribut opakuje. Např. pokud jsou dva "align" atributy.

replace-color

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje jestli má Tidy přepisovat číselné vyjadření v atributech barev HTML/XHTML jmény barev, které jsou definovány. Např. "#ffffff" zapsat jako "white".

show-body-only

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje že na výstupu bude pouze obsah "body" jako HTML fragment. je to užitečné při skládání existujících celých stránek jako části nové stránky.

slide-style

 1. Typ: Name
 2. Výchozí: -none-
 3. Viz také: split

Nepoužívá se.

split

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude vytvářet ze vstupu sekvenci slajdů, spojených na předchozí <H2>. Slajdy budou zapsány jako "slide001.html", "slide002.html", atd.

uppercase-attributes

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy má převést jména atributů na velká písmena. Výchozí hodnota "no" zanechá původní velikost s vyjímkou vstupů XML.

uppercase-tags

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy změní velikost tagů na velká písmena. Výchozí hodnota "no" způsobí zachování původní velikosti s vyjímkou XML vstupu.

word-2000

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy odstraní bordel, který do HTML kódu zanese Microsoft Word 2000, pokud dokument uložíte jako HTML stránku. Nestará se o rozšíření obrázků nebo VML.

HTML, XHTML, XML | Diagnostika | Formátování HTML | Kódování stránky | Různé

gnu-emacs

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Změní formát výstupu chybových hlášení a varování do formátu obvyklého pro GNU Emacs.

quiet

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy vytvoří sumář chyb a varování nebo úvodní a informační zprávy.

show-errors

 1. Typ: Číslo
 2. Výchozí: 6
 3. Příklad: 0, 1, 2, ...

Tato volba určuje maximální počet chyb, které TiDy zobrazí. Pokud byde nastaven na "0", nezobrazí žádné chyby.

show-warnings

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy potlačí varování. To může být užitečné, pokud několik chyb je ukrytých ve velkém množství varování.

HTML, XHTML, XML | Diagnostika | Formátování HTML | Kódování stránky | Různé

indent

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: auto, y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0
 4. Viz také: indent-spaces

Tato volba určuje zda Tidy bude odsazovat blokové tagy. Pokud je nastaveno na "auto", bude rozhodnutí na TiDy. Zarovnání obsahu tagů, jako jsou TITLE, H1-H6, LI, TD, TD, nebo P bude závislé na tom, zda obsah obsahuje další blokové prvky. Doporučujeme nenastavovat odsazení na "yes", protože to v některých prohlížečích může způsobit chyby ve vzhledu stránky.

indent-attributes

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda má Tidy začít každý atribut na zvláštním řádku.

indent-spaces

 1. Typ: Číslo
 2. Výchozí: 2
 3. Příklad: 0, 1, 2, ...
 4. Viz také: indent

Tato volba určuje množství mezer pro odsazení obsahu, pokud je odsazení povoleno.

literal-attributes

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba zajistí, že "bílé místo" v atributech zůstane zachováno.

markup

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude generovat formátovaný výstup značek. Všimněte si, že Tidy nebude generovat formátovaný výstup, pokud jsou v kódu nalezeny významné chyby (viz force-output).

tab-size

 1. Typ: Číslo
 2. Výchozí: 8
 3. Příklad: 0, 1, 2, ...

Tato volba určuje počet sloupců, které Tidy použije pro tabulátory. Je to použito pro převod tabulátorů na mezery při čtení vstupu. TiDy nikdy neprodukuje na výstupu tabulátory.

wrap

 1. Typ: Číslo
 2. Výchozí: 68
 3. Příklad: 0 (no wrapping), 1, 2, ...

Tato volba určuje pravý okraj, který Tidy použije pro zalamování řádků. Tidy se pokusí zalomit řádky tak, aby nepřekračovaly zadanou délku. Pokud chcete zalamování zakázat, nastavte hodnotu na "0".

wrap-asp

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy zalomí text, který je obsažen v APS pseudo elementech, jako jsou: <% ... %>.

wrap-attributes

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0
 4. Viz také: wrap-script-literals

Tato volba určuje zda Tidy bude zalamovat hodnoty atributů pro snadnější editování. Tato volba může být nastavena nezávisle na wrap-script-literals.

wrap-jste

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude zalamovat text, obsahující JSTE pseudo elements, jako jsou: <# ... #>.

wrap-php

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude zalamovat text obsahující PHP pseudo elementy, jako jsou: <?php ... ?>.

wrap-script-literals

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0
 4. Viz také: wrap-attributes

Tato volba určuje zda Tidy bude zalamovat řetězce, které se vyskytují v atributech skriptů. Tidy zalomí dlouhý skript řetězcových literálů vložením znaku "\" před konec řádku.

wrap-sections

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude zalamovat text, obsahující <![ ... ]> tagy sekcí.

HTML, XHTML, XML | Diagnostika | Formátování HTML | Kódování stránky | Různé

ascii-chars

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0
 4. Viz také: char-encoding

Může být použito pro změnu nastavení v závislosti na -c (--clean yes) volbě. Výchozí je "yes", když je použito -c. Nastavení na "no" zabrání konvertování >emdash;, &rdquo;, a dalších jmenných entit na jejich ASCII ekvivalenty.

char-encoding

 1. Typ: Stránka
 2. Výchozí: ascii
 3. Příklad: ascii, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, utf16, utf16le, utf16be, big5, shiftjis
 4. Viz také: input-encoding, output-encoding

Tato volba určuje kódování znaků pro vstup i výstup. Pro ASCII je akceptována Latin-1 (ISO-8859-1) tabulka, ale všechny znaky nad > 127 budou nahrazeny entitami. Při nastavení "raw" Tidy nebude překládat znaky nad 127. Znaky nad 255 budou zapsány jako entity. Pro UTF-8 bude Tidy předpokládat, že vstup i výstup jsou kódovány v UTF-8. je možné použít iso2022 pro soubory, kódované použitím ISO-2022 skupiny kódování, např. ISO-2022-JP. Pro MAC a Win1252, Tidy bude akceptovat specifické znaky, ale použije entity pro znaky nad > 127.

input-encoding

 1. Typ: Stránka
 2. Výchozí: latin1
 3. Příklad: ascii, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, utf16, utf16le, utf16be, big5, shiftjis
 4. Viz také: char-encoding

Tato volba určuje kódování vstupního souboru. Pro více informací se podívejte na char-encoding.

language

 1. Typ: Jazyk
 2. Výchozí: -none-
 3. Příklad: en

Zatím nepoužito, ale tato volba určuje jazyk pro TiDy.

output-bom

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: auto
 3. Příklad: auto, y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy bude zapisovat UNICODE identifikační byty na začátek výstupního souboru. Pouze pro UTF-8 a UTF-16 kódování. Při nastavení na "auto" bude převzato nastavení podle vstupního souboru. Identifikační byty jsou vždy zapsány pro výstup XML/XHTML kódovaný v UTF-16.

output-encoding

 1. Typ: Stránka
 2. Výchozí: ascii
 3. Příklad: ascii, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, utf16, utf16le, utf16be, big5, shiftjis
 4. Viz také: char-encoding

Tato volba určuje, jak= kódování použije Tidy pro výstupní soubor. Pro více informací se podívejte na char-encoding. Může být použito pouze pro vstupní kódování ze skupiny Latin (ascii, latin1, mac, win1252).

newline

 1. Typ: Enum
 2. Výchozí: Platform Dependent
 3. Příklad: LF, CRLF, CR

Výchozí je závislé na platformě: CRLF pro Windows a OS/2, CR pro Mac a LF pro ostatní (Unix a Linux).

HTML, XHTML, XML | Diagnostika | Formátování HTML | Kódování stránky | Různé

fix-backslash

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy nahradí znak "\" v adresách znakem "/".

output-file

 1. Typ: Řetězec
 2. Výchozí: -none-
 3. Viz také: error-file

Tato volba určuje výstupní soubor. Normálně je výstup zapisován na "stdout".

error-file

 1. Typ: Řetězec
 2. Výchozí: -none-
 3. Viz také: output-file

Tato volba určuje soubor pro chyby a varování. Normálně je použit "stderr".

force-output

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy vytvoří výstup i v případě, že vstup obsahuje závažné chyby. Používejte tuto volbu opatrně. Pokud Tidy oznamuje chybu, znamená to, že nebyl schopný nebo nelze jednoznačně určit jak chybu opravit. takže výstupní soubor nemusí odpovídat očekávání.

keep-time

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy zapíše zpět původní čas souboru. Výchozí hodnota je "no" a dovoluje zpracovat soubory bez vlivu na to, který bude nahrán na server, pokud používáte nástroj jako 'SiteCopy'. Na některých platformách nemusí pracovat.

write-back

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: no
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy zapíše výstup zpět do původního souboru. Doporučujeme zálohovat důležité soubory před aplikací Tidy. Vyhnete se problémům v případě, že výsledek nebude odpovídat očekávání.

tidy-mark

 1. Typ: Logická
 2. Výchozí: yes
 3. Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0

Tato volba určuje zda Tidy přidá META elementy do hlavičky dokumentu, která indikuje, že dokument byl zpracován programem TiDy. Pokud už takový element existuje, nebude přidán.

Převzato z HTML TiDy QuickReference.       Překlad ©Jan Fiala