PSPad - a freeware code editor

PSPad - editor for developers for Microsoft Windows systems

The universal freeware editor, useful for people who:

  • work with plain text - the editor has a wealth of formatting functions, including a spell checker
  • create web pages - as a web authoring editor, PSPad contains many unique tools that save your time
  • want to use a good IDE for their compiler - PSPad catches and parses compiler output, integrates external help files, compares versions and much more...

There is no complex installation process, PSPad is ready to work immediately without requiring customization. The editor supports many file types and languages, with syntax highlighting. There are macros, clip files and templates to automate repetative tasks. Integrated HEX Editor, Project support, FTP Client, Macro Recorder, File Search/Replace, Code Explorer, Code page conversion... these are just some of the many features that PSPad offers.

PSPad textový editor pro prostředí Microsoft Windows

Je volně šiřitelný (freeware) univerzální editor, který využijí všichni, kteří:

  • pracují s prostým textem - editor nabízí velké možnosti formátování textu
  • vytvářejí webové stránky - editor obsahuje řadu unikátních funkcí, které ušetří mnoho času a umožní zautomatizovat rutinní operace
  • programují a potřebují IDE pro svůj kompiler - editor umožňuje odchytávání a parsování výstupu kompilace, integrace helpu, porovnávání verzí...

Editor PSPad je po instalaci (která není nutná) ihned připraven k práci - není třeba nic složitě nastavovat. Editor podporuje několik desítek typů souborů, ve kterých zvýrazňuje syntaxi a obsahuje pro ně předdefinované šablony. Integrovaný HEXa editor a FTP klient, záznam maker, práce s projekty, vyhledávání a nahrazování v souborech, průzkumník kódu pro několik prostředí, podpora konverze kódových stránek včetně UNICODE a UTF-8, kontrola pravopisu... To je jen několik z mnoha funkcí, které Vám editor PSPad nabízí.


PSPad version:

Full version:  4.5.8 (2500) - 03 September 2014
Developer build:  4.5.9 (2529)

Editor PSPad localization:

BahasaIndonesia, Belarus, Brazilian-Portuguese, Bulgarian, Catalan, Cesky, ChineseBig5, ChineseGB, Croatian, Dansk, Deutsch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Galician, Greek, Hrvatski, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Nederlands, Norsk, Polski, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Slovensky, Spanish, Srpski, Swedish, Suomi, Thai, Turkish, Ukrainian, Valencian

Editor PSPad supports file types:

C++, Cobol, MS-Dos batch, CSS, Forth, Fortran, FoxPro, HTML, XHTML, INI, Inno Setup, Java, JavaScript, KixStart, Object Pascal, Perl, PHP, Python, RSS, SQL, TCL/TK, Unix ShellScript, VBScript, Visual Basic, X86 assembler and other 170+ languages included as user highlighter definition