PSPad — prevzatie

PSPad - aktuálna verzia 5.0.5 (567) - 1 března 2021

Program si môžete prevziať vo forme inštalačného súboru alebo ZIP archívu (PSPad nevyžaduje inštaláciu).

Ak chcete aktualizovať staršiu inštaláciu programu PSPad, stačí, keď staršie súbory nahradíte novými. Súbory s konfiguráciou a tým i všetky Vaše nastavenia zostanú zachované.

Inštalačný súbor, ani archív CAB neobsahujú slovník na kontrolu pravopisu. Ten si môžete prevziať tu.

Kontrolné súčty SHA1:
1ba97a0707ced5cef017f5ff1af34b4f3672c482  pspad505inst_cz.exe
c354e1b4facf6b03224e2532c7928c34d366272c  pspad505cz.zip
7f5c5230d0a18c4eeda9ec0062cfc30de9a9d638  pspad505inst_x64_cz.exe
bb84a9b380a1b8be79652f93823f88f2fb754452  pspad505cz_x64.zip

PSPad - developer verze 5.0.5 (561)

Aktuální developer verze.

Při aktualizaci pouze přepište existující soubory, pokud již máte PSPad nainstalovaný. V opačném případě nainstalujte nejprve poslední plnou verzi a pak aktualizujte obsahem developer verze.

Při aktualizaci pouze přepište existující soubory, pokud již máte PSPad nainstalovaný. V opačném případě nainstalujte nejprve poslední plnou verzi a pak aktualizujte obsahem developer verze.

Slovníky pre kontrolu pravopisu

Slovník po prevzatí a rozbalení umiestnite do priečinka: .\PSPad\Spell\ Ak sa taký priečinok na vašom disku nenachádza, vytvorte ho. Staršie verzie slovníka môžete odstrániť. Názov súboru so slovníkom má povinný formát Jazyk.Verzia.DIC

 

Rozšírenie PSPadu

TopStyle CSS editor
PSPad je prispôsobený tesnej spolupráci s voľne šíriteľnou (Lite) verziou tohoto špičkového editora CSS.

Môžete si zadarmo prevziať ako verziu Lite, tak i Trial (skúšobnú) verziu kompletného komerčného produktu. Inštalácia Trial verzie obsahuje i verziu Lite, ktorá zostáva funkčná i po vypršaní licencie Trial verzie.

Podpora pre Win95

PSPad 4.2.5
Posledná verzia programu PSPad, ktorá funguje vo Windows 95.

PSPad WinHelp
Pomocník PSPadu vo formáte WinHelp (.HLP) je určený pre užívateľov, ktorí používajú staršiu verziu Windows a nemajú nainštalovanú podporu pre novší formát HTML pomocníkov (.CHM). Súbory rozbaľte do priečinka, v ktorom máte umiestnený PSPad.exe a vymažte súbor PSPad.CHM (tento súbor by mal inak pri používaní Pomocníka prednosť).

CommonControl
Ak sa vám, pri práci vo Win95, nezobrazujú na Paneloch nástrojov ikony, potrebujete novšiu verziu knižnice Common Control. Jej aktualizácia sa inštaluje so všetkými novšími produktami MS (IE, Office...)

Múzeum PSPadu

PSPad 1.0.8, PSPad 3.2.0
Muzeálne kúsky - staré verzie PSPadu, ktoré boli kedysi dávno zverejnené na ChipCD. Pre veľký záujem sú tu k dispozícii na prevzatie. Česť ich pamiatke...