MailList 3.5.3 - hromadné rozesílání pošty

Pokud jste někdy potřebovali poslat poštu několika lidem současně a nechtěli jste, aby ve zprávě byl uveden seznam lidí, kterým jste poštu odesílali bylo několik možností :

 • vytvořit pro každého samostatnou zprávu - moc pracné
 • dát seznam lidí do BCC (Blind Carbon Copy - skrytá kopie) - není spolehlivé. Spoléháte se na poštovní server, že seznam odstraní.
 • použít nějaký program, který za vás jednotlivé zprávy vytvoří

A co MailList umí:

 • ukládání vytvořených zpráv a jejich načtení jako soubor projektu
 • vytvořit zprávy jednotlivě nebo přes BCC (neviditelná kopie) s definovaným počtem adres
 • zprávy poslat přes libovolného mailového klienta, který podporuje Simple MAPI nebo nově přímo přes SMTP server
 • ke zprávám připojit přílohu (i pomocí přetažení souborů do okna příloh)
 • zprávu vytvořit jako prostý text nebo v HTML formátu s náhledem a zvýrazněním kódu při editaci
 • automatické filtrování adres na základě externích seznamů, včetně online stažení seznamu z internetu
 • jednoduchou perzonalizaci zpráv - podpora proměnných (proměnné jsou při odesílání nahrazeny skutečnými hodnotami)
 • při vložení zpráv, oddělených středníkem (čárkou) jsou zprávy zpracovány a rozděleny na řádky v seznamu adres
 • program obsahuje spoustu užitečných funkcí (odstranění diakritiky, řazení adres)

Omezení volně šiřitelné verze:

 • je určena pouze pro nekomerční použití
 • počet příjemců zprávy v HTML formátu je omezen na 10
 • Automatické blokování a odblokování adres ze seznamu program umožňuje pomocí externího seznamu zablokovat adresy, kterým se nebudou rozesílat zprávy. Tento seznam může být umístěn i na internetu. Blokování je možno provést ručně nebo si je nechat provádět automaticky před vytvořením zpráv.

Komerční verze

Cena komerční verze:

První licence: 1000Kč
Každá další licence: 500Kč
Při požadavku na vyšší počet licencí individuální dohoda.

Pokud máte zájem o komerční verzi, kontaktujte mne na adrese, kterou najdete na stránce s kontakty. Po zaslání fakturačních údajů Vám bude vystavena faktura a bude zaslána plná verze programu.

Ke stažení

Volně šiřitelná verze programu. Není třeba nic instalovat, stačí rozbalit a spustit.