PSPad - licence

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM EDITORU PSPAD

Tato licenční smlouva je smlouvou mezi vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen UŽIVATEL) a ing. Janem Fialou (dále jen AUTOR) a týká se editoru PSPad (dále jen SOFTWAROVÝ PRODUKT).

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat.

LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT

SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1. UDĚLENÍ LICENCE. Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva:

  1. Právo k instalaci a užívání. Máte právo instalovat a bezplatně používat kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jak pro pro osobní potřebu, tak i pro použití v komerční sféře, ve škoství i ve státní správě
  2. V žádném případě nemáte právo SOFTWAROVÝ PRODUKT prodávat či jinak šířit za účelem zisku bez souhlasu AUTORA.

2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

  1. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny s výjimkou a pouze v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem, jenž má přednost před tímto omezením.
  2. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty které jsou součástí programu nelze používat v jiných programech bez svolení AUTORA.
  3. Máte právo trvale převést veškerá svoje práva na užívání software v rámci této smlouvy pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy.

ZÁRUKA

Autor výslovně neposkytuje žádnou záruku na SOFTWAROVÝ PRODUKT. SOFTWAROVÝ PRODUKT a veškerá doprovodná dokumentace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nese uživatel.
Autor nenese v žádném případě odpovědnost za škodu, vzniklou používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ať by byla jakákoli.