Seznam rozšíření pro editor PSPad


Podmínky pro publikování rozšíření:
  1. registrace ve foru PSPadu
  2. zažádat e-mailem na adresu support@pspad.com o přístup k publikaci rozšíření. Nezapomeňte v e-mailu uvést Vaše uživatelské jméno z fóra.
Postup instalace rozšíření:
Skritpy rozbalit do adresáře Script a podadresáře odpovídajícího jazyku (*.VBS do VBScript, *.JS do JScript, ...), konvertory patří do adresáře Convert, definice syntaxe do adresare Syntax.

skripty | uživatelské konvertory | definice syntaxe |

spravovat rozšíření    Strana: 1, 2, 3, [4]

Seznam rozšíření v kategorii "skripty"

SQLFormat.zip
2 842 B
SQL Format (pspad)
Skript pro přeformátování SQL kódu. Rozbalte archiv a soubor uložte jej do podadresáře .\Script\JScript. Autor: AnySoft Informatica Marcelo Leite (aka Mr. Milk)
swap.zip
901 B
Swap symbols (Serge Balance)
Swap symbols around cursor by Ctrl-Alt-K. For easy editing typo like yse->yes
tag_close.zip
2 090 B
tag_close (Serge Balance)
Automatic closing pair html tag. Ctrl-. (Ctrl-dot) If html around cursor position incorect - report about it.
text_to_list.zip
881 B
Text to List (james.swan)
Converts the selected text into an HTML list
text_to_table...
1 770 B
Text to Table (update - v0.3) (james.swan)
Converts the selected text into an HTML table.
text_to_url.zip
716 B
Text to Url (Zerosurf)
Converts the selected text into an URL
ToDoListJS1.0...
1 842 B
To-Do List Viewer (BadBoy)
Carney's ToDoListJS script heavily improved and enhanced. Now includes searching for ToDos in open projects, an open file or all open files. Bug reported in http://forum.pspad.com/read.php?2,50573,50573#msg-50573 also fixed.
PSPad-ext-ToD...
4 559 B
ToDoListJS v1.10 (pshentsoff)
Some new usefull functionality added to this simple todos collector script. Also added syntax highlighting settings INI-file for todos list files.
XMLFormat.zip
10 031 B
XMLFormat (1.3, 2007-10-12) (hofl)
XMLFormat is useful to format xml-structures into a well "readable" format. It is possible to define the indenting via dialog and to format selected text-fragments only. It works on the whole file or only on selected pieces. En-/Decoding of special char

spravovat rozšíření    Strana: 1, 2, 3, [4]